De Vereniging Leefbaarheid Doorn wil niet dat er in de toekomst woningen gebouwd worden in het Ludenbos.
De Vereniging Leefbaarheid Doorn wil niet dat er in de toekomst woningen gebouwd worden in het Ludenbos. Michiel Schaaij

Protest tegen mogelijke woningbouw in Ludenbos

12 maart 2020 om 14:50 Wonen

DOORN 'Bouwen in het Ludenbos? Dat kan niet waar zijn.' De Vereniging Leefbaarheid Doorn (VLD) is verbouwereerd dat het oude bosje tussen de Woestduinlaan, de Arnhemsebovenweg en de Drift is opgenomen in het overzicht van mogelijke woningbouwlocaties. Op de lijst staan alle Heuvelrugse percelen die in beeld zijn voor toekomstige huizenbouw. In een schriftelijke reactie zegt de VLD dat het om een misverstand moet gaan.

Michiel Schaaij

VETO Volgens de belangengroep behoort het Ludenbos tot de tien procent oudste bossen van Nederland. Mede daardoor is de ecologische kwaliteit uitzonderlijk hoog, aldus de VLD. Plannen van de voormalige gemeente Doorn om in het Ludenbos te gaan bouwen, leidden destijds tot fel verzet en stuitten op een veto van de provincie. 

NIET KANSRIJK De inventarisatie van potentiële bouwlocaties die VVD-wethouder Rob Jorg heeft laten opstellen, beoordeelt het Ludenbos niet onmiddellijk als kansrijk. Volgens de gemeente is huizenbouw daar "nu nog niet" aan de orde. Maar volgens Leefbaarheid Doorn betekent dat zoveel als ,,in principe wel". De vereniging zegt ervan uit te gaan, dat Jorg het oordeel over bebouwing van het Ludenbos gaat corrigeren.

ONGEWENST In de stukken die Jorg te zijner tijd aan de Heuvelrugpolitiek aanbiedt, moet de officiële inschatting "nu nog niet" worden vervangen door ,,ongewenst", vindt de VLD. Het Ludenbos maakt niet voor niets deel uit van de hoofdgroenstructuur, die de gemeenteraad ooit heeft vastgesteld. Behalve tegen woningbouw in het Ludenbos maakt Leefbaarheid Doorn ook bezwaar tegen een aantal andere bouwlocaties die op de lijst staan.

BEATRIX Zo ziet de vereniging huizenbouw op het voorterrein van Woonzorgcentrum Beatrix aan de Driebergsestraatweg niet zitten. De huidige, tijdelijke bebouwing doet afbreuk aan de ruimtelijkheid van de westelijke entree van Doorn. Wat de VLD betreft moet de voortuin van Beatrix na afbraak van de zorgcontainers daarom niet opnieuw worden bebouwd. 

ZIENSWIJZE Evenmin enthousiast is Leefbaarheid Doorn over woningbouw op de hoek van de Driebergsestraatweg en de Boswijklaan, en op het groene speelterrein bij basisschool Kameleon aan de Van der Leelaan. Op het overzicht van locaties staan ook percelen in de andere Heuvelrugdorpen. Behalve de VLD hebben onder anderen omwonenden van de Van der Leelaan, de Federatie Groene Heuvelrug (FGH) en de vereniging Tussen Heuvelrug en Wetering een zienswijze ingediend. 

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie