Afbeelding
Waterschap Vallei en Veluwe

De windmolens en zonnevelden komen eraan

19 februari 2020 om 13:39 Politiek

HEUVELRUG Als het aan burgemeester en wethouders ligt, krijgt Utrechtse Heuvelrug al over een paar jaar grote windmolens langs de A12 en zonnevelden in agrarisch gebied. Wethouder Rob Jorg (VVD) wil tot 2025 maximaal 55 hectare aan zonnevelden en twee grote of vier middelgrote windturbines toestaan. Volgens hem leveren zonnepanelen op particuliere daken bij lange na niet voldoende stroom, om aan de opgave van de energietransitie te voldoen.

Michiel Schaaij

Niets doen is daarom geen optie, zegt Jorg. ,,We willen wel met z'n allen het licht kunnen aandoen." Volgend jaar wil hij de eerste besluiten nemen over concrete zonneprojecten. Een jaar later moet dan een besluit vallen over de bouw van windmolens langs de A12. Dat worden óf twee installaties van 160 meter hoog, óf vier windmolens die elk 100 meter in de lucht steken. Het wachten is nu op uitgewerkte plannen van initiatiefnemers. 

COÖPERATIES Jorg hoopt dat behalve projectontwikkelaars ook één of meerdere energiecoöperaties hun idee zullen indienen. Ook agrariërs kunnen meedingen. Van hen is bekend, dat ze vooral kleine windmolens willen bouwen. Recent onderzoek heeft echter uitgewezen dat de windsnelheden in Utrechtse Heuvelrug te laag zijn om die rendabel te maken. Maar omdat er relatief veel draagvlak voor boerderij molens lijkt te zijn, sluit het college installaties lager dan 100 meter in het buitengebied niet bij voorbaat uit.

LANDSCHAP De toekomstige energieprojecten worden aan de hand van meerdere criteria beoordeeld, waaronder de inpassing en aansluiting op het landschap. Dat betekent overigens niet, dat behoud van de landschappelijke waarden altijd en overal voorop staat. Dat blijkt uit het voorstel dat het college deze week bij de gemeenteraad op tafel heeft gelegd.

OMSTREDEN De komst van windmolens en zonnevelden is overal in Nederland omstreden. Zo kwamen in buurgemeente Wijk bij Duurstede inwoners massaal in actie tegen een plan voor grote windturbines net over de gemeentegrens met Houten. Wethouder Jorg houdt er rekening mee, dat er ook in de Heuvelrugdorpen bezwaren komen tegen de bouw van windmolens en de aanleg van zonnevelden. 

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie