Foto ter illustratie.
Foto ter illustratie. Boerderij Weelderen

'Buitengebied moet proeftuin worden'

18 februari 2020 om 13:51 Politiek

DRIEBERGEN De gemeente moet nu kiezen voor echt duurzame en natuurvriendelijke vormen van landbouw, te beginnen in het buitengebied van Driebergen. Dat pleidooi komt van de Stichting Milieuzorg Zeist en omstreken. Volgens woordvoerder Patrick Greeven biedt het gebied volop kansen voor een kwaliteitsimpuls en het broodnodige herstel van de biodiversiteit.

Michiel Schaaij

In een reactie op het nieuwe, gemeentelijke bestemmingsplan voor de Driebergse ommelanden wijst Greeven erop, dat de schaalvergroting van de landbouw haar grenzen heeft bereikt. Hij verwijst naar een recent rapport van het Wereld Natuur Fonds (WNF), waaruit blijkt dat de soortenrijkdom in  Nederlandse agrarische gebieden sinds 1990 met vijftig procent is teruggelopen. Die achteruitgang treft ook de natuur rond de Heuvelrugdorpen.   

WEIDEVOGELS Zo werden er in de jaren '60 en '70 van de vorige eeuw nog tal van akker- en weidevogels in het Driebergse buitengebied gesignaleerd. Maar volgens Milieuzorg Zeist zijn die nu grotendeels verdwenen. Om de biodiversiteit te herstellen, zou Utrechtse Heuvelrug moeten kiezen voor een landbouw die circulair en natuurinclusief is.

KRITISCH Woordvoerder Greeven toont zich kritisch over het nieuwe bestemmingsplan dat het college heeft opgesteld. B en W zouden het debat over de toekomst van de landbouw vooruit willen schuiven naar de toekomstige Omgevingsvisie. Maar Greeven wil zo lang niet wachten. Zowel het Rijk als de provincie mikken op een circulaire en natuurinclusieve landbouw in 2050, zegt hij.

PROEFTUIN Waar het collegevoorstel verdere schaalvergroting mogelijk maakt, wil Milieuzorg Zeist het Driebergse buitengebied uitroepen tot een proeftuin voor kleinschalige landbouw, met een kwalitatief hoogwaardige voedselproductie die in de omgeving aan de man gebracht kan worden. Het kleinschalige landschap rond Driebergen zou daarvoor bij uitstek geschikt zijn.

PATRIJS Volgens Greeven is op die manier herstel van de biodiversiteit mogelijk. In dat verband maakt hij melding van een Langbroekse agrariër, die zijn Engels raaigrasland verving door een kruidenrijk grasland en inmiddels weer een koppel patrijzen op zijn land heeft gesignaleerd.  

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie