Afbeelding
Archief | Pixabay

Heuvelrug wil meer bouwen in de natuur

3 februari 2020 om 13:05 Politiek

HEUVELRUG De provincie moet minder star omgaan met regels voor bouwen in natuur- en  stiltegebieden. Ook moet het provinciebestuur de bouw van tiny houses mogelijk maken en meer rekening houden met de behoefte aan nieuwe bedrijventerreinen. Daarvoor pleit het Heuvelrugcollege in een brief aan Gedeputeerde Staten. 

Michiel Schaaij

Aan het eind van dit jaar stelt de provincie een Omgevingsvisie en bijbehorende Omgevingsverordening vast. Dat is nodig voor de nieuwe Omgevingswet, die volgens D66-minister Stientje van Veldhoven in 2021 van kracht moet worden. Utrechtse Heuvelrug vindt dat er nogal wat mankeert aan het concept van de provinciale plannen. In de brief aan Gedeputeerde Staten staat pittige kritiek.

BELEMMERD Zo willen burgemeester en wethouders dat de Heuvelrugse landgoederen niet langer onnodig worden belemmerd bij de ontwikkeling van bouwplannen. Die zouden nodig zijn om het cultureel erfgoed in stand te kunnen houden. Ook kleine recreatieterreinen zouden - gemakkelijker dan nu - een woonfunctie moeten kunnen krijgen. 

TINY HOUSES De provinciale omgevingsvisie zou op die punten tekort schieten. In de praktijk leiden provinciale regels er nu toe, dat in het buitengebied alleen woningen in het duurdere segment worden gerealiseerd. Als de provincie groen licht zou geven om op bestaande bouwvlakken meerdere wooneenheden onder te brengen, zouden er mogelijkheden ontstaan voor de bouw van tiny houses. 

NIET BEMOEIEN Daarnaast geeft het Heuvelrugcollege het provinciebestuur een schot voor de boeg, als het gaat om de verdeling van de woningmarkt. Gedeputeerde Staten moeten zich niet gaan bemoeien met het vaststellen van de verplichte percentages sociale huur- en koopwoningen bij nieuwbouwprojecten. Burgemeester Frits Naafs schrijft in zijn brief, dat die keuze bij de gemeente moet blijven. 

STATION Voor de combinatie van wonen en werken is de directe omgeving van het NS-station Driebergen-Zeist in beeld bij de gemeente. Het stationsgebied zou daarom als kantorenknooppunt aangemerkt moeten blijven, vindt Naafs. Daarnaast moeten ook landgoederen gemakkelijker kantoren kunnen huisvesten.Verder schrijft de burgemeester dat er provinciaal geld moet komen voor de herstructurering van bestaande bedrijventerreinen.

BEZORGDHEID Overigens aarzelt de Eerste Kamer nog over de ingangsdatum van de Omgevingswet. Uit een enquête bleek dat veel gemeenten nog niet klaar zijn voor de invoering. Ook is er bezorgdheid over de inspraak door inwoners. Sommige senatoren vrezen dat de Omgevingswet in de praktijk neerkomt op het recht van de sterkste. Na invoering van de wet zouden inwoners niet meer kunnen opboksen tegen projectontwikkelaars met goed ingevoerde juristen.

advertentie
advertentie