Afbeelding
Pixabay

Politieke steun voor extra woningbouw

10 januari 2020 om 11:47 Nieuwbouw

HEUVELRUG Het collegevoorstel voor het ophogen van het aantal nieuwbouwwoningen op gemeentegronden kan rekenen op grote steun in de gemeenteraad. Dat bleek donderdagavond, toen de raadscommissie zich over de woningnood in de Heuvelrugdorpen boog. De partijen zien unaniem de noodzaak van meer woningbouw.

Michiel Schaaij

Zo komen er aan de Van Bennekomweg in Doorn en aan de Pomplaan en de Kolk in Leersum 23 woningen méér, dan in de oorspronkelijke plannen was voorzien. Dat brengt het totaal aantal voordeuren op deze gemeentelijke bouwterreinen op 70. Aan de Sportlaan in Driebergen komt een vijftal extra woningen. 

WONINGNOOD Het plan van de wethouders Rob Jorg (VVD) en Gerrit Boonzaaijer (SGP) viel in goede aarde. Een verrassing was dat niet, want vanuit de raad was er al eerder op aangedrongen om meer huizen te bouwen op terreinen die de gemeente in eigendom heeft. Op die manier wil de Heuvelrugpolitiek ervoor zorgen, dat de woningnood niet nóg verder uit de hand loopt.

LEF NODIG ,,Starters moeten hun heil buiten de gemeente zoeken en senioren wonen in huizen die al lang niet meer passen bij hun levensfase", constateerde commissielid Gijsbert Doornenbal (SGP). Een paar nieuwe woningen hier en een paar woningen daar is volgens hem niet genoeg. Doornenbal wil dat 2020 ,,het jaar van de échte keuzes wordt". Daarvoor is lef en voortvarendheid nodig, zei hij

URGENTIE Ook D66-er Wim Hak benadrukte de woningnood en de urgentie van het opvoeren van het woningbouw volume. ,,Extra woningen zijn geen luxe en onze verkiezingsprogramma's stonden er vol van", aldus Hak. Bovendien snijdt het mes aan twee kanten, want door op eigen percelen te bouwen kan Utrechtse Heuvelrug zijn grondbezit verzilveren. ,,Het wordt dus hoog tijd om door te pakken", vindt D66. 

SYMPATHIE Brede sympathie was er voor de noodkreet van een collectief met Leersumse hulpverleners in de eerstelijnszorg. Die willen aan de Pomplaan een gezamenlijk gezondheidscentrum realiseren. De kans daarop is echter miniem, denken de meeste raadsleden. ,,Jammer dat ze er niet eerder mee gekomen zijn", aldus Dick Karssen (ChristenUnie). Volgens hem is het nu te laat om de woningbouw aan de Pomplaan af te blazen.

MOTIE Ook voor Nienke van der Veen (Open) kwam het idee van de Leersumse hulpverleners uit de lucht vallen. VVD-er Ron van der Laan verwoordde de heersende opinie in de raadscommissie: ,,Aan de Pomplaan willen we gewoon bouwen". Wel overweegt Teunis Reedijk (CDA) een motie of amendement, om het gezondheidsinitiatief toch een steuntje in de rug te geven.

SENIOREN Teleurstelling was er ook voor het Seniorenplatform. De Heuvelrugse ouderenclub had een uitgebreide, kritische reactie op het woningbouwplan ingestuurd, maar mocht tijdens de oordeelvormende vergadering niet aan het woord komen. Alleen CDA-er Teunis Reedijk wilde voor het Seniorenplatform een uitzondering op de vergaderregels maken. 

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie