Afbeelding
Ted Walker

BVH Lokaal wil einde aan particulier vuurwerk op Heuvelrug

24 januari 2020 om 09:21 Politiek

HEUVELRUG Namens het CDA heeft Teunis Reedijk donderdagavond op persoonlijke titel een motie ingediend over het veelbesproken vuurwerkverbod in de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Daarnaast kwam BVH Lokaal met een initatiefvoorstel om vuurwerk in de ban te doen. Volgens de lokale politieke partij is het tijd om te stoppen met particulier vuurwerk.

Ook D66 en ChristenUnie hebben tijdens de raadsvergadering vragen gesteld over een eventueel vuurwerkverbod. Aanleiding voor de vragen die bij monde van Karen Oyevaar (D66) werden gesteld was de mededeling die burgemeester Naafs deed tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente. D66 wilde weten op welk moment en op welke manier de burgemeester het gesprek wil voeren over een eventueel verbod. Ook werd de vraag gesteld in hoeverre de timing en inhoud afhankelijk zijn van het kabinetsbesluit omtrent dit onderwerp. Tot slot vroeg Oyevaar zich af of het streven is om het verbod al komende jaarwisseling in te laten gaan en op welke manier de samenwerking met vier omringende gemeenten vorm zou moeten krijgen.

,,Voor veel bewoners is de mogelijkheid om gezamenlijk vuurwerk te bekijken een verbindende traditie waar veel plezier aan wordt beleeft", vond Oyevaar. Een centrale vuurwerkshow zou volgens de fractievoorzitter een goede oplossing zijn om het risico op problemen te beperken en mensen toch de mogelijkheid te geven plezier te beleven aan deze traditie. Burgemeester Naafs gaf al tijdens de raadsvergadering aan het gesprek te willen aangaan. ,,Daar is in de andere gemeenten goed op gereageerd." De timing van het besluit is mede afhankelijk van het kabinetsbesluit. Naafs kwam in zijn antwoord terug op het veelbesproken verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen. ,,Het is het meest krachtige als het een landelijk verbod wordt. Maar hoe dat er uit zal zien, moet nog worden uitgewerkt."

Volgens Naafs is het niet alleen de jeugd die zich misdraagt. ,,Ik wil niet dat we de jeugd in een bepaalde hoek zetten. Ook volwassenen gooien vuurwerk naar hulpverleners. Dat kunnen we natuurlijk niet toelaten, maar ik wil niet dat we een bepaalde groep in een verdomhoekje zetten."

Als een initiatiefvoorstel is ingediend, krijgt het college allereerst gelegenheid om wensen en bedenkingen kenbaar te maken ten aanzien van het raadsvoorstel. Daarna kan het initiatiefvoorstel worden geagendeerd en de reguliere BOB procedure doorlopen.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie