Afbeelding
Archieffoto - ZHZActueel.nl

Aantal misdrijven voor het eerst in drie jaar weer gestegen

15 januari 2020 om 09:06 Misdaad

HEUVELRUG Het aantal misdrijven in de gemeente Utrechtse Heuvelrug is vorig jaar met 7,1 procent gestegen. In totaal werden er 1515 misdrijven gepleegd. Dat is 30,6 per duizend inwoners. Dat blijkt uit cijfers die de politie woensdag publiceert. Daarmee is het aantal misdrijven in de gemeente Utrechtse Heuvelrug na drie jaar van daling voor het eerst weer gestegen. ,,Maar dat heeft twee kanten", reageert de gemeente. ,,Het totaal is inderdaad licht gestegen, maar op onderdelen zijn er ook sterke dalingen te zien."

In de gemeente Utrechtse Heuvelrug zijn in 2019 in totaal 116 woninginbraken geregistreerd, 62 gevallen van mishandeling, 47 gevallen van bedreiging, 10 zedenmisdrijven, 5 gevallen openlijk geweld, 3 keer moord/doodslag, 3 straatroven en 3 overvallen. ,,Het aantal van 116 inbraken betekent een daling van 30 procent. Van 165 in 2018 naar 116 in 2019", aldus de gemeente. ,,Het gaat in 2019 in totaal om 79 geslaagde woninginbraken (100 in 2018: -21%) en 37 pogingen (65 in 2018: -43%). Daarnaast is het aantal bedrijfsinbraken gedaald van 32 in 2018 naar 22 in 2019 (-31%). Het laagste niveau voor beide typen misdrijven sinds 2016." 

(Op onderstaande kaart vind je het aantal geregistreerde misdrijven per duizend inwoners per gemeente in 2019. In het pop-upvenster vind je ook de procentuele stijging of daling ten opzichte van 2018 en een verdere uitsplitsing naar de zogeheten 'high impact crimes'.)

Het aantal meldingen huiselijk geweld stijgt voor het eerst sinds 2016. In 2018 zijn 14 gevallen van huiselijk geweld gemeld. Dit aantal is in 2019 gestegen naar 26 (+86%). Burgemeester Frits Naafs is desondanks hoopvol: ,,Huiselijk geweld heeft grote impact en is vaak onzichtbaar voor de buitenwereld. Elk geval is er simpelweg één te veel. Ik heb niet de illusie dat dit probleem aan onze gemeente voorbij gaat. Meer registraties betekent dat meer mensen durven te melden, wij meer zien en daardoor in meer gevallen kordaat kunnen doorpakken. Ik hecht waarde aan cijfers die overeenkomen met onze realiteit. Zo komen we tot inzichten en veranderingen die ten goede komen aan onze inwoners."

(Wil je bekijken welke misdrijven er in jou buurt voorkwamen, gebruik dan de zoekmachine hieronder.)

Het aantal vernielingen steeg in 2019 met 28% (van 136 in 2018 naar 174 vernielingen in 2019). Deze toename is relatief hoger dan de regionale ontwikkeling (+7%). Opvallend is volgens de gemeente dat de meldingen van fraude bij online handel blijven stijgen. Het aantal meldingen steeg met 43% (van 99 in 2018 naar 142 in 2019). De gemeente gaat in 2020 specifiek aandacht schenken aan dit onderwerp. Naafs: ,,In 2020 bieden wij in samenwerking met Stichting Halt het nieuwe voorlichtingstraject 'Cyber 24' aan op de middelbare scholen in onze gemeente. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie heeft dit ontwikkeld en het gaat in op verschillende vormen van online veiligheid."

Het Integraal Veiligheidsplan blijft richtinggevend om een veilige gemeente te behouden, zo stelt de burgemeester. ,,We wonen en leven in een mooie, maar bovenal veilige gemeente. Jarenlange inzet heeft geresulteerd in een sterk verbeterde veiligheidssituatie. Nu de absolute aantallen laag zijn, lijken de criminaliteitscijfers zich te stabiliseren. Dat is geen reden voor zorg. Het is van belang om doelgericht in te blijven zetten op het behoud van een veilige gemeente. Niet alleen, maar samen."

Met de stijging komt landelijk gezien een einde aan een jarenlange daling. In totaal werden in Nederland vorig jaar ruim 800.000 misdrijven geregistreerd, dat is een stijging van 4 procent in vergelijking met 2018.

FRAUDE Er werden vooral flink meer fraudegevallen genoteerd. De fraude met handel via het internet steeg met 31 procent, fraude met betaalproducten - zoals bankrekeningfraude of het verkrijgen van rekeningnummers via phishing of skimming-  steeg zelfs met 67 procent. Van de groep zogeheten 'high impact crimes' - een verzamelnaam voor misdrijven die veel impact hebben op het veiligheidsgevoel van slachtoffers - steeg het aantal gevallen van bedreiging, straatroof en overvallen. Het aantal woninginbraken daalde vorig jaar wel met 8 procent tot 39.000.

(In dit onderwerp vind je voor een groot aantal gemeenten het absolute aantal geregistreerde misdrijven in de periode 2012 tot en met 2019 geteld. Deze zijn ook uitgesplitst naar de zogeheten 'high impact crimes'. Hier onder vallen woninginbraken, straatroof, overvallen en geweldsmisdrijven zoals bedreiging en mishandeling.)

advertentie
advertentie