Archieffoto ter illustratie.
Archieffoto ter illustratie. Pixabay

Burgemeester Naafs sluit laatste woning in Amerongs drugsonderzoek

1 november 2022 om 11:34 Misdaad

AMERONGEN Burgemeester Naafs heeft besloten een woning te sluiting aan de Burgemeester H. Spruytlaan in Amerongen. Dit gebeurt op grond van artikel 13b van de Opiumwet. De woning wordt met ingang van vandaag voor een periode van drie maanden gesloten. 

Aanleiding tot de sluiting van de woning zijn de uitkomsten van een langdurig en grootschalig politieonderzoek naar een lokaal netwerk uit Amerongen dat zich bezighoudt met georganiseerde drugshandel. Meerdere meldingen via Meld Misdaad Anoniem hebben een belangrijke rol gespeeld in de totstandkoming van dit onderzoek. 

LOKALE POLITIE ,,Het toont eens te meer aan dat het (anoniem) melden van ondermijnende criminaliteit niet zinloos is. In dit geval heeft het geresulteerd in een grootschalig onderzoek naar serieuze vormen van ondermijnende criminaliteit die een concrete bedreiging vormen voor de openbare orde en de leefomgeving. Bijzonder in dit geval is dat het politieonderzoek vrijwel in zijn geheel is uitgevoerd met lokale politiecapaciteit. Van wijkagenten tot aan specialisten en ondersteunend personeel; allen hebben zich ervoor ingezet om een verschil te maken en de lokale veiligheid in Amerongen en daarbuiten te borgen. Ik ben daar trots op en uitermate dankbaar voor’’, aldus burgemeester Naafs. 

De politie heeft op basis van het onderzoek op 20 mei drie woningen in Amerongen doorzocht. In alle woningen zijn handelshoeveelheden drugs aangetroffen.
In de woning aan de Burgemeester H. Spruytlaan werd voor een derde keer een handelshoeveelheid drugs aangetroffen. De tijdelijke sluiting maakt een einde aan de verboden situatie en herstelt volgens de gemeente de openbare orde en veiligheid in de omgeving.

Utrechtse Heuvelrug voert op basis van regionaal gemaakte afspraken en een nauwe samenwerking tussen gemeente, politie en het Openbaar Ministerie een sluitingsbeleid. ,,Drugsbezit- en handel vormt een ernstige inbreuk op de openbare orde en leidt tot een onveilige en onprettige leef- en werkomgeving. Wij tolereren geen drugsoverlast in onze gemeente en zijn daardoor na een zorgvuldige afweging overgegaan tot de tijdelijke sluiting van alle drie de drugspanden om de openbare orde en leefbaarheid te herstellen”, zegt Naafs.

BEZWAARPROCEDURE Het besluit tot sluiting van de woning aan de Burgemeester H. Spruytlaan werd al op 26 juli genomen, maar door de ingestelde bezwaarprocedure is de tijdelijke sluiting uitgesteld tot dinsdag 1 november. ,,Vanzelfsprekend had ik een sneller handelen voor ogen. Echter, dit soort besluiten worden niet lichtzinnig genomen en hebben onmiskenbaar verstrekkende gevolgen. Toch ben en blijf ik van mening dat deze maatregel, mede gelet op de ernst van de situatie, strikt noodzakelijk en evenredig is. Ik ben daardoor blij dat mijn besluit uitvoerig getoetst is door een voorlopige voorzieningenrechter en de commissie bezwaarschriften én stand heeft gehouden.”

Wie een vermoeden of signaal van drugsoverlast of -productie heeft, kan altijd contact opnemen met de wijkagent. Anoniem melden kan ook, bij Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000 (gratis) of via www.meldmisdaadanoniem.nl

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie