Burgemeester Frits Naafs.
Burgemeester Frits Naafs. Matthijs van der Ven

Naafs sluit bedrijfspand Maarsbergen na drugsvondst

21 september 2021 om 16:32 Misdaad

MAARSBERGEN Burgemeester Frits Naafs van de gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft besloten op grond van artikel 13b van de Opiumwet over te gaan tot sluiting van een bedrijfspand aan de Ambachtsweg 5s in Maarsbergen. Het bedrijfspand is met ingang van 21 september 2021 gesloten voor een periode van drie maanden.

De politie heeft op 13 juli 2021 een onderzoek ingesteld aan de Ambachtsweg in Maarsbergen. Zij troffen daarbij een ruime hoeveelheid softdrugs en andere zaken aan die wijzen op de handel in verdovende middelen. De politie heeft haar bevindingen gerapporteerd aan de burgemeester. Op basis van de feiten en omstandigheden heeft de burgemeester besloten tot de tijdelijke sluiting. ,,De sluiting maakt een einde aan de verboden situatie en beschermt de openbare orde, veiligheid en volksgezondheid”, geeft Naafs aan.

De gemeente Utrechtse Heuvelrug voert op basis van regionaal gemaakte afspraken en een nauwe samenwerking tussen gemeenten, politie en het Openbaar Ministerie een sluitingsbeleid. De burgemeester: ,,Drugsbezit- en handel vormt een ernstige inbreuk op de openbare orde en leidt tot een onveilige en onprettige leef- en werkomgeving. Wij tolereren geen drugsoverlast in onze gemeente en gaan daardoor vrijwel altijd over tot de tijdelijke sluiting van drugspanden om de openbare orde en leefbaarheid te herstellen.”

Het onderzoek aan de Ambachtsweg in Maarsbergen werd gestart naar aanleiding van een anonieme melding. ,,Zoals nu ook blijkt blijft het altijd van doorslaggevend belang dat onze inwoners verdachte situaties en (vermoedens van) drugshandel blijven melden’’, benadrukt Naafs. Dit kan via het reguliere politienummer (0900-8844) of via Meld Misdaad Anoniem (0800-7000).

advertentie
advertentie