Contact

Redactie:
Ga voor aanlevering en publicatie van nieuwsberichten, foto's en video's naar:
Deel je nieuws
Mail tips of vragen naar: dekaap@bdu.nl of stichtsecourant@bdu.nl

Twitter: @DeKaap

Facebook: NieuwsbladDeKaap


Verkoop:

Sluitingstijden krant: woensdag 08.00 uur

Neem contact op met een media-adviseur voor informatie over adverteren en het opgeven van advertenties.

Telefoon: 0184-448975 (uitsluitend voor opgave van advertenties)

E-mail: verkoop.dekaap@bdu.nl


Rubrieksadvertenties:

www.regiotreffers.nl


Bezorging

De krant niet ontvangen?

Geef een klacht door op telefoonnummer: 088-0109800 of klik hier.


Opgave nieuw abonnement:
Klik op Abonneren


Adreswijziging abonnement:
Deze dient minimaal 3 werkdagen voor ingangsdatum kenbaar te zijn gemaakt.
De wijziging kunt u doorgeven via mail naar abonnementen@bdu.nl of telefonisch 0342-494882


Opzeggen abonnement:
Voor een abonnement met onbepaalde tijd is er een opzegtermijn van 1 maand.
De opzegging kunt u doorgeven via mail naar abonnementen@bdu.nl of per post.


Nieuwsblad De Kaap.nl/Stichtse Courant.nl is een uitgave van:

 

BDUmedia
Marconistraat 33
3771 AM Barneveld
Telefoon: 0342-494911

 

Uitgever:
Jeroen Cnossen

 

Hoofdredacteur:
Norbert Witjes


© Alle auteursrechten en databankrechten van de inhoud van deze uitgave worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij BDUmedia c.q. de betreffende auteur.