Samen groente snijden in Het Zonnehuis.
Samen groente snijden in Het Zonnehuis.

Dagbehandeling Het Zonnehuis voor herstel en balans

8 februari 2023 om 19:20 Zorg

Dagbehandeling locatie Het Zonnehuis in Doorn maakt onderdeel uit van het revalidatiecentrum van zorginstelling QuaRijn. Herstellen op een plek die van alle gemakken is voorzien en waar cliënten goede begeleiding ontvangen en therapieën kunnen volgen.

Soms heeft iemand tijdelijk meerdere vormen van therapie en behandeling nodig om thuis de alledaagse dingen zelf te kunnen blijven doen. Bijvoorbeeld na een CVA (beroerte), tijdens en na een revalidatie periode, of bij een chronische ziekte zoals Parkinson en MS. Op de dagbehandeling volgt men een programma met therapieën van verschillende disciplines die noodzakelijk zijn.

Langer thuis blijven wonen
Mensen blijven steeds langer thuis wonen, ook wanneer zij ziek worden. Langer thuis wonen levert veel voordelen op. Om langer thuis te kunnen blijven wonen is het belangrijk om fysiek en mentaal in balans te blijven. In de regio Utrechtse Heuvelrug is er een toename van mensen met een aandoening die meerdere keren per week een behandeling volgen bij verschillende therapeutische disciplines. Deze cliënten zijn gebaat bij een therapeutisch klimaat: de omgeving en het programma-aanbod stimuleren de zelfstandigheid van de cliënt.

Francien van Wees, coördinator dagbehandeling QuaRijn: ,,Een of meerdere keren per week naar de dagbehandeling gaan helpt voor deze groep mensen: fysiotherapie, logopedie, ergotherapie, diëtiek of inzet van maatschappelijk werk of psycholoog kan gecombineerd worden met een dagprogramma op de dagbehandeling in Het Zonnehuis. Cliënten met verschillende aandoeningen werken aan individuele behandeldoelen, ontmoeten lotgenoten en volgen therapie in groepsverband. De mantelzorger en het netwerk wordt ontlast en er ontstaat een stabielere thuissituatie. Daarnaast geven we ook advies aan de mantelzorgers. We zien dat de cliënt gedurende het traject steeds meer zelfvertrouwen krijgt en dat bijvoorbeeld de mobiliteit verbetert. We zien de cliënt groeien in zelfstandigheid.”

Dagbehandeling na revalidatietraject
Mevrouw Drost is na haar revalidatietraject in Revalidatiecentrum Het Zonnehuis gestart bij de dagbehandeling op dezelfde locatie. Zij volgt hier fysiotherapie en groepstherapie.

‘Ik zou de dagbehandeling aanraden aan vrienden want ik ben er van opgeknapt. Mijn spieren zijn sterker geworden.’ - Mevrouw Drost 


Mevrouw Drost: ,,Francien kwam bij me en stelde voor om aansluitend een aantal keer per week bij de dagbehandeling te komen voor verder herstel. De eerste keer vond ik er niets aan, ik moest echt even wennen, maar nu vind ik het hartstikke leuk. We maken bijvoorbeeld samen het eten klaar en lunchen samen. We doen zoveel dingen om onze motoriek te verbeteren. Daar leer je van. Ieder mens kan iets anders en we leren veel van elkaar. We snijden bijvoorbeeld ook het eten samen om dit meer te oefenen. Het is mooi om te zien dat iemand eerst heel moeilijk liep en nu bijna zonder rollator loopt. Dat is wel heel fantastisch.”

Gemiddelde duur behandeltraject
Cliënten komen één tot drie keer per week naar de dagbehandeling, afhankelijk van de indicatiestelling. Ze komen dan een dagdeel of een hele dag. Bij de dagbehandeling van Het Zonnehuis gaan ze uit van een behandeltraject van ongeveer drie maanden. Dat is de tijd die meestal noodzakelijk is voor een goede begeleiding met behandeling. Indien nodig kan deze periode verlengd worden. 

Francien van Wees: ,,We werken veel in groepsverband, maar ook aan de individuele doelen van onze cliënten. Ik word er blij van als ik zie dat de zelfstandigheid van cliënten toeneemt en dat ze het vertrouwen weer terugkrijgen in hun eigen lichaam. Het is dankbaar werk.”

Financiering
De dagbehandeling wordt meestal gefinancierd door de zorgverzekering. Cliënten betalen geen eigen bijdrage, maar de dagbehandeling valt wel onder het eigen risico. Er is een verwijzing van de huisarts nodig. QuaRijn kan een standaardverwijzing geven die de huisarts kan invullen. Voor het vervoer kan gebruik gemaakt worden van de regiotaxi of door een machtiging aan te vragen bij de zorgverzekering. Hiervoor kan contact worden opgenomen met de eigen zorgverzekeraar. Voor het vervoer moet vaak wel een eigen bijdrage worden betaald.

Met een WLZ-indicatie wordt de dagbehandeling en het vervoer uit de Wet Langdurige Zorg (WLZ) vergoed. Hiervoor wordt een eigen bijdrage betaald.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Dagbehandeling via telefoonnummer 085 488 73 50 of e-mail naar dagbehsom@quarijn.nl. Openingstijden zijn van maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 17:00 uur.

Dit artikel wordt u aangeboden door QuaRijn.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie