Het Zonnehuis in Doorn zoekt buddy’s

5 oktober 2007 om 00:00 Nieuws

DOORN - Quarijn, locatie Het Zonnehuis richt zich op de drie domeinen: wonen, welzijn en zorg. In 2003 is er een speciale unit voor cliënten met een niet aangeboren hersenbeschadiging geopend. Deze hersenbeschadiging is bij een aantal cliënten ontstaan door een ernstig ongeluk, of door een herseninfarct of door alcoholproblemen. Dit heeft tot gevolg dat de cliënten een slecht geheugen hebben en erg onzeker en initiatiefloos zijn om activiteiten te ondernemen.

Ter ondersteuning van de domeinen wonen en welzijn zijn we op zoek naar buddy’s. Een buddy kan mee gaan wandelen, tandarts of dokters bezoeken, ergens koffie gaan drinken, kleren kopen en deregelijke. Verder is er op de unit gelegenheid om spelletjes te doen zoals schaken, dammen, potje jeu de boules en dergelijke.

Mensen die een paar uurtjes per week over hebben om iemand te bezoeken en samen gezellige dingen te doen en het leuk vindenb om iemand te helpen bij praktische zaken, zoals het meegaan naar een dokter of tandarts kunnen zich wenden tot Christine van Lavieren, bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag van 10.00 tot 16.00 uur. Telefoonnummer (0343) 41 45 41, mailen kan ook: vrijwilligerswerk@quarijn.nl

advertentie
advertentie