Afbeelding
Henny Jansen

Deur op een kier voor asielkinderen Lesbos

29 mei 2020 om 12:49 Politiek

HEUVELRUG Hoewel burgemeester en wethouders halsstarrig blijven weigeren om alleenstaande vluchtelingenkinderen uit Lesbos in Utrechtse Heuvelrug op te vangen, heeft een raadsmeerderheid de moed nog niet opgegeven. D66 en ChristenUnie willen samen met collegepartijen Open en CDA kijken wat de gemeente dan wél kan doen voor deze groep kwetsbare minderjarigen.

Michiel Schaaij

MOTIE In een raadsbijeenkomst kondigden de vier partijen donderdagavond een motie aan. Als het aan de indieners ligt, gaat burgemeester Frits Naafs in gesprek met buurgemeenten om gezamenlijk stappen te zetten. Om zoveel mogelijk steun voor de motie binnen te halen, wordt in het midden gelaten of Utrechtse Heuvelrug zelf ook daadwerkelijk gastvrijheid aanbiedt.

SLAG OM DE ARM De oproep, die tijdens de volgende raadsvergadering in stemming wordt gebracht, spreekt slechts uit dat elke regiogemeente ,,een bijdrage levert naar gelang haar mogelijkheden”. Ondanks die ruime slag om de arm hebben VVD en BVHlokaal al laten weten, op 11 juni tegen de motie te gaan stemmen. ,,We doen al genoeg en we zien geen reden om ons te bemoeien met het landelijke asielbeleid”, aldus VVD-raadslid Tim Rooijakkers.

Partijen willen een regionaal iniatief

RUGZAKJE Volgens raadslid Gera Hensbergen (BVHlokaal) lijkt de motie sympathiek, maar moet Utrechtse Heuvelrug een grens stellen. ,,Het zijn allemaal kinderen met een rugzakje, daar hebben we er zelf al veel van.” SGP-er Frits Jansen hield de deur nog op een kleine kier. ,,We zijn niet per se tegen uitvoering van de motie”, zei hij. ,,Maar we doen al veel en we moeten in de gaten houden dat de lasten niet steeds bij dezelfde gemeenten terecht komen.”

HULP Raadslid Clemens Festen (Open) was niet onder de indruk van het argument, dat Utrechtse Heuvelrug met het Leersums AZC al een flinke bijdrage aan de asielopvang levert. ,,Dat mag geen reden zijn om naar andere gemeenten te wijzen en zelf niets meer te doen”, aldus Festen. De fractie van het CDA schaarde zich zonder voorbehoud achter de hulp aan vluchtelingenkinderen op de Griekse eilanden. 

SPLIJTZWAM Wethouder Hans Waaldijk (Open) kon donderdag nog geen toezeggingen doen. De vluchtelingenkwestie is een potentiële splijtzwam in de bonte coalitie van VVD, Open, CDA en SGP. Waaldijk wil daarom eerst de uitspraak van de gemeenteraad afwachten. Wel zinspeelde hij erop, dat de motie inhoudelijk enigszins in lijn ligt met eerdere collegeuitspraken. ,,Misschien moeten wij er hier en daar nog wat bij doen”, suggereerde de wethouder.

REGIONAAL De Heuvelrugse fracties van Open, D66, CDA en ChristenUnie zijn inmiddels bezig om hun partijgenoten in omliggende gemeenten warm te maken voor een gezamenlijk initiatief. Woordvoerder Jef Helmer van het Heuvelrugse ‘Comité Solidair met Lesbos’ reageert positief op de motie en het mogelijke vervolg in regionaal verband. 

advertentie
advertentie