Afbeelding
Henny Jansen

College zegt ‘nee’ tegen extra opvangplekken

30 april 2020 om 10:52 Politiek

HEUVELRUG Het college sluit de ogen niet voor de dagelijkse vluchtelingentragedie op het Griekse eiland Lesbos, maar desondanks wil locoburgemeester Gerrit Boonzaaijer (SGP) niet in actie komen om alleenstaande, kwetsbare vluchtelingenkinderen in Utrechtse Heuvelrug op te vangen. Dat schrijft hij in antwoord op vragen van D66, ChristenUnie, Open en CDA.

Michiel Schaaij

Volgens Boonzaaijer draagt de gemeente al genoeg bij door de opvang en begeleiding van 550 asielzoekers in het Leersumse AZC. ,,Dat legt een behoorlijk beslag op onze lokale opvangcapaciteit en jeugdzorg. Het opnemen van nog meer vluchtelingen zet deze capaciteit volgens ons te veel onder druk", aldus de locoburgemeester. 

NOODKREET Eerder weigerde burgemeester Frits Naafs ook al zich aan te sluiten bij een landelijke initiatief van de Stichting Vluchteling, VluchtelingenWerk Nederland en Defence for Children. De vier raadsfracties drongen er vervolgens bij het college op aan, om de noodkreet van de hulporganisaties alsnog te beantwoorden.

SYMPATHIE Locoburgemeester Boonzaaijer zegt wel sympathie te betuigen aan het initiatief van de drie organisaties. Hij wil dat de nationale overheid en de provincie de noodkreet serieus nemen en aan gemeenten vragen om opvangplekken te bieden. Ook op regionale bijeenkomsten laat Utrechtse Heuvelrug dat geluid horen, zegt Boonzaaijer. 

VERANTWOORDELIJKHEID Verder laat Boonzaaijer weten dat het college gemeenten die geen asielzoekers opvangen, heeft aangesproken op hun verantwoordelijkheid. Utrechtse Heuvelrug zou bereid zijn om kennis en ervaring in de opvang van vluchtelingen te delen, maar wijst zelf de verantwoordelijkheid voor extra opvangplekken af. 

TELEURGESTELD Woordvoerder Jef Helmer van het Heuvelrugse 'Comité Solidair met Lesbos' is teleurgesteld dat burgemeester en wethouders 'nee' blijven zeggen. Volgens hem weegt het argument dat Utrechtse Heuvelrug al genoeg doet, niet op tegen de nood van de meest kwetsbare vluchtelingenkinderen. Bovendien bestaat er voldoende draagvlak voor een verantwoorde opvang, zegt Helmer. 

advertentie
advertentie