Het grasveld van De Oude Kolk is beoogd als bouwlocatie voor twintig woningen met parkeergarage.
Het grasveld van De Oude Kolk is beoogd als bouwlocatie voor twintig woningen met parkeergarage. Edith Hazelzet

Twijfels bij bouwplannen op De Oude Kolk

20 december 2019 om 06:39 Nieuwbouw

LEERSUM Tijdens de vergadering van de gemeentelijke commissie ruimte op 9 december sprak omwonende Stef van Helmondt in, met betrekking tot de bouwplannen op De Oude Kolk in Leersum. Hij had geen principieel bezwaar tegen de bouw van woningen, maar wel tegen de opeenvolgende uitbreidingen van het plan, en gewijzigde randvoorwaarden zoals de maximale bouwhoogte. Daarnaast waarschuwde hij voor complexe grondwatersituatie ter plekke, waardoor volgens hem delen van het nieuwste plan niet haalbaar lijken.

Edith Hazelzet

Stef van Helmondt woont met zijn gezin sinds 2004 aan De Oude Kolk. ,,Dat er op het veld voor onze deur op termijn gebouwd zou gaan worden, is voor ons van het begin af aan helder geweest. Daar hebben we ook altijd rekening mee gehouden. Ik heb alle bouwplannen gevolgd." In de loop der jaren zagen de omwonenden het aantal woningen en de hoogte ervan steeds verder uitbreiden. ,,In een eerder plan uit 2008 was er sprake van acht woningen. Toen werden dat er in 2016 twaalf - dat zij zo. Maar in dit raadsvoorstel is het plan uitgebreid tot twintig woningen met appartementenbouw van drie tot vier lagen, waar er eerder sprake was van een maximale hoogte van 10 meter."

Van Helmondt vindt dit buiten proportie voor deze locatie en maakt zich zorgen over het toekomstige woongenot van de omwonenden. Hij vroeg de commissie of het mogelijk was dat een eerder besluit over twaalf woningen werd herroepen door een nieuw.

SCHEUREN Ook vreesde hij verdere aantasting van de koopwoningen aan De Oude Kolk. ,,De Oude Kolk heet niet voor niets zo; er zitten ondergronds meerdere kolken die van belang zijn voor de afwatering van dit gedeelte van Leersum. Sinds de bouw van De Binder hebben wij de scheuren door onze huizen lopen. Wij zijn ervan overtuigd dat dit komt door het heien voor het sport- en cultuurcentrum, in combinatie met de veranderde waterhuishouding op dit stuk grond. Ik maak me zorgen over de effecten van nieuwbouw op onze reeds aangetaste woningen."

Teunis Reedijk, gemeenteraadslid voor het CDA, ondersteunde deze zorg. Hij bracht de bouw van SCC De Binder in herinnering en de bouwkundige problemen en vertragingen, die daar ontstonden vanwege de watersituatie. ,,Ik zou daar niet te licht over denken. In het plan zit nu ineens een parkeergarage, maar het lijkt mij dat zeker nader onderzocht moet worden of dit op deze plek mogelijk is." Volgens wethouder Jorg kwam een dergelijke suggestie in de bestemmingsplanfase aan de orde, en niet tijdens een beeldvormende vergadering.

DURE KOOPWONINGEN Fractievoorzitter Karssen van de ChristenUnie had verder moeite met de toevoeging van de dure woningen aan het plan. Hij refereerde aan een raadsbesluit van 15 maart 2016, dat een verdeling van vijftig procent sociale huur en vijftig procent midden-koopwoningen voorstond. ,,En verdraaid, nu komt u toch met dure huizen. Waar is dat voor nodig?" vroeg hij wethouder Jorg. Deze antwoordde: ,,Dat is precies nodig om de kwaliteitsslag te kunnen maken, waarbij we ondergronds parkeren kunnen realiseren en een mooiere vormgeving financieel kunnen veroorloven, doordat wij het aantal woningen verhogen."

Hij benadrukte dat het slechts om twee duurdere woningen gaat: ,,Zelfs bij twee op het totaal aan toevoegingen, dan blijft het ver onder het percentage, dat we voor duur hebben neergezet in de woonvisie." De bedoeling is volgens wethouder Jorg om met dit plan op De Oude Kolk meer midden en sociale woningen te bouwen, ,,alleen om de opbrengst voor de gemeente niet te verlagen, en toch meer woningen te realiseren door ondergronds parkeren."

advertentie
advertentie