Park Huis Doorn is gelegen bij Museum Huis Doorn.
Park Huis Doorn is gelegen bij Museum Huis Doorn. Huis Doorn

Grootschalige bomenkap Park Huis Doorn van de baan

Natuur en milieu

DOORN Het college van burgemeester en wethouders van de Utrechtse Heuvelrug gaat op korte termijn in gesprek met het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) over het herstelplan voor Park Huis Doorn. Naar aanleiding van alle signalen vanuit de omgeving heeft het RVB besloten om het oorspronkelijke plan in heroverweging te nemen en niet door te laten gaan. Doel hiervan is het beperken van de bomenkap. 

Over de voorgenomen bomenkap is onrust ontstaan, zo zegt de gemeente te merken. ,,Raad, inwoners en anderen hebben hun zorgen hierover via onder meer petities, inspraak en brieven laten weten aan het Rijksvastgoedbedrijf.” 

Wethouder Anouk Haaxma is blij met dit signaal vanuit het RVB: ,,Veel partijen hebben de afgelopen maanden hun betrokkenheid getoond. Het is mooi om te merken dat het RVB draagvlak voor hun plannen belangrijk vindt.”

advertentie
advertentie