Afbeelding
Dorpsjournalist.nl

Alternatief voor bomenkap komt op tafel

15 oktober 2019 om 16:30 Natuur en milieu

DOORN Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) gaat in gesprek met tegenstanders van de aangekondigde bomenkap in het park van Huis Doorn. Die toezegging heeft wethouder Chantal Broekhuis (CDA) gekregen. Ook wil het RVB opnieuw gaan kijken naar het alternatieve voorstel van één van de vrijwilligers. In de gemeenteraad praatte Broekhuis de politiek bij.

Michiel Schaaij

Volgens Broekhuis heeft het Rijksvastgoedbedrijf de voorbereidingen voor de aanvraag van een kapvergunning nog niet afgerond en mogen er op dit moment dus nog geen bomen worden geveld. In de gemeenteraad reageerde de wethouder op kritische vragen van D66, mede namens de fracties Open, BVHlokaal, CDA en ChristenUnie. 

ONDERHOUD De renovatieplannen voor het kasteelpark stammen al van vóór 2017. Toen Huis Doorn in de cultuurnota van het Rijk werd opgenomen, kwam er vanuit Den Haag meer aandacht voor het Doornse museum en het bijbehorende landgoed. De wethouder onderstreepte dat het park te kampen heeft met ernstig achterstallig onderhoud. Daarom heeft het Rijk nu drie miljoen euro op de plank liggen voor het grootschalige herstelplan. 

ALLURE Die parkrenovatie moet het kasteelpark de allure teruggeven, die het had ten tijde van het verblijf van de Duitse keizer Wilhelm II. Er worden niet alleen bomen gekapt, maar volgens Broekhuis gaat het Rijksvastgoedbedrijf ook veel bomen terugplaatsen. Over de omvang van de herplant liet de wethouder zich donderdagavond echter niet uit.

ONDERBOUWING Het masterplan dat veel stof bij parkbezoekers en inwoners doet opwaaien, is voorzien van een goede onderbouwing, zo vertelde Broekhuis de gemeenteraad. Volgens haar houden de plannen rekening met ecologische en natuurwaarden en met de cultuurhistorie. ,,Ook wordt biodiversiteit nagestreefd en dat hebben wij hoog in het vaandel staan", zei de wethouder.

BEDENKINGEN Overigens wilde het college nog niet toezeggen of de Heuvelrugpolitiek mag meebeslissen over de bomenkap bij Huis Doorn. ,,We weten nog niet eens hoe grootschalig die kap gaat worden", aldus Broekhuis. Als de toekomstige kapaanvraag inderdaad over de 350 oranje gestipte bomen gaat, ligt het voor de hand dat raadsleden wensen en bedenkingen mogen inbrengen.

advertentie
advertentie