Afbeelding
Pixabay.com

Ook Heuvelrug getroffen door stikstofuitspraak

24 september 2019 om 12:25 Natuur en milieu

HEUVELRUG Meer dan honderd projecten in de gemeente Utrechtse Heuvelrug lopen gevaar door de stikstofuitspraak van de Raad van State. Dat blijkt uit een landelijke inventarisatie die het college naar de gemeenteraad heeft gestuurd. Het overgrote deel betreft woningbouwplannen die in de knel zouden kunnen komen. Ook een aantal agrarische, toeristische en economische projecten lopen gevaar.

Michiel Schaaij

De lijst telt in totaal 103 projectmatige activiteiten die vanwege de uitstoot van stikstof stilgelegd zouden kunnen worden. Alleen de steden Utrecht en Amersfoort worden in de provincie vaker getroffen. Overigens worden de betreffende plannen niet met naam en toenaam in de inventarisatie vermeld. De gegevens zijn afkomstig van de provincie en zijn gesorteerd per type en omvang van het project. 

TERUGGEFLOTEN Het Heuvelrugcollege benadrukt dat nog niet vastgesteld kan worden of en hoeveel projecten daadwerkelijk getroffen zullen worden. Eerder werd vanwege de stikstofuitpraak al wel een Veenendaalse agrariër door de rechter teruggefloten. Die wil aan de Gooyer Wetering in Driebergen een stal voor 25 duizend kippen bouwen. Maar twee milieuclubs en de Partij voor de Dieren verzetten zich met succes tegen die plannen.

NATURA 2000 De Raad van State verbiedt activiteiten die stikstof uitstoten, als de vergunning is gebaseerd op toekomstige milieumaatregelen. Het gaat met name om projecten in de nabijheid van Natura 2000 gebieden. Op het grondgebied van Utrechtse Heuvelrug gaat het om landgoed Kolland en de uiterwaarden bij de Lekdijk in Amerongen. 

advertentie
advertentie