Afbeelding
Buitenplaats Sparrendaal

Ruim half miljoen subsidie voor monumenten

12 september 2019 om 18:13 Historie

HEUVELRUG Bijna 2,5 duizend monumenten ontvangen dit jaar instandhoudingssubsidie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Eigenaren van deze monumenten kunnen daarmee in de komende zes jaar 'sober en doelmatig' onderhoud uit laten voeren. De Rijksdienst keurde de subsidieaanvragen vorige week maandag goed. In de gemeente Utrechtse Heuvelrug kregen vijftien monumenten subsidie toegekend met een totaal bedrag van 555.551 euro.

MONUMENTEN Het gaat in de gemeente Utrechtse Heuvelrug om de volgende monumenten. Driebergen: Sparrendaal (totaal 141.372 euro subsidie voor drie locaties), Sterkenburg (52.626 euro) en Leeuwenburg (28.417 euro). Doorn: Landhuis Schoonoord (38.303 euro). Maarn: Huis te Maarn (97.814 euro), Buitenplaats 't Stort (16.200 euro voor het Koetshuis en 70.556 euro voor het Hoofdhuis), Villa 't Stort (61.794 euro). Leersum: Nederlands Hervormde Kerk (35.658 euro), Michaelskerk (12.001 euro).

Met de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) moet worden voorkomen dat rijksmonumenten in verval raken. Eigenaren van deze monumenten, waarvan er in Nederland meer dan zestigduizend zijn, kunnen bij de Rijksdienst aankloppen voor subsidie om bijvoorbeeld 'technisch noodzakelijk' herstel uit te laten voeren. Het doel hiervan is dat het monument in goede staat blijft bestaan.  

Eigenaren kunnen ook voor meerdere monumenten in hun bezit tegelijk subsidie aanvragen. In totaal ontving de Rijksdienst dit jaar bijna veertienhonderd subsidieaanvragen, waarvan er meer dan twaalfhonderd zijn goedgekeurd. Via de regeling krijgt de eigenaar tot zestig procent van de gemaakte kosten terug. De rest moet zelf worden betaald.

FORS OVER BUDGET In totaal werd dit jaar voor bijna 87 miljoen euro aan subsidieaanvragen goedgekeurd. Dat is flink meer dan het vastgestelde budget van 62 miljoen. Het subsidiepotje van dit jaar is aangevuld met geld dat nog over was uit voorgaande jaren van de subsidieregeling. Volgens de Rijksdienst komt de grote vraag dit jaar doordat een aantal professionele organisaties voor monumentenbehoud, met veel monumenten in bezit, opnieuw subsidie hebben aangevraagd. Dat kan elke zes jaar weer worden gedaan.

WOONHUIZEN Hoewel de subsidieregeling eigenlijk niet voor woonhuizen bedoeld is, zijn er dit jaar wel veel aanvragen voor onderhoud aan woonhuizen goedgekeurd. Volgens de Rijksdienst komt dit doordat deze aanvragen dit jaar zijn gedaan door professionele organisaties in plaats van particuliere eigenaren. Particuliere eigenaren van een monumentaal woonhuis kunnen subsidie aanvragen via de subsidieregeling woonhuis-rijksmonumenten

Bekijk hier welke monumenten subsidie hebben gekregen. Zoom in of uit op de kaart of zoek een plaats via het zoekscherm.

advertentie
advertentie