Henk Hack sport zelf ook veel. Hij geeft spinninglessen, maar het liefst staat hij op de surfplank.
Henk Hack sport zelf ook veel. Hij geeft spinninglessen, maar het liefst staat hij op de surfplank. Wilco Willemse

Heuvelrug stelt sportformateur aan

Overig

HEUVELRUG In De Binder in Leersum was begin dit jaar het Sportcongres Utrechtse Heuvelrug. Plaatsvervangend directeur sport van VWS Joëlle Staps, wonend in Leersum, trapte daar af met een wervend verhaal voor het Sportakkoord dat net was gelanceerd. Wethouder sport Chantal Broekhuis beloofde daar aan een zaal vol mensen uit de lokale sport om dit akkoord zo snel mogelijk om te zetten naar concrete doelen. Daarin is nu een grote stap gezet. Met geld van VWS is een sportformateur aangesteld in de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Zijn naam is Henk Hack en hij woont in Amerongen.

Wilco Willemse

Hack had al eerder een sportgerelateerde klus bij de gemeente. In september 2014 werd Utrechtse Heuvelrug een JOGG-gemeente. JOGG staat voor jongeren op gezond gewicht. Hack begeleide de gemeente toen zes maanden om de lokale JOGG-doelstellingen op te stellen. Hack: ,,Het werkveld is me dus bekend. Ik ken de gemeente goed door die eerdere klus en omdat ik er zelf woon. Ook de samenwerkingspartners zijn snel gevonden, zowel binnen het gemeentelijk apparaat als daar buiten. Deels zijn dat dezelfde mensen en het is leuk om ze weer te spreken. Utrechtse Heuvelrug is als enige gemeente begin dit jaar al gevraagd om mee te denken met VWS hoe de landelijke thema's lokaal gemaakt kunnen worden. Van die informatie kan ik nu handig gebruikmaken. Het zou leuk zijn als ik ook Joëlle Staps een keer kan ontmoeten voor ik het lokaal sportakkoord moet opleveren."

BREED GEDRAGEN Hack gebruikt de zomerperiode om met verschillende partijen in gesprek te gaan. ,,Nu heb ik veel afspraken met mensen uit sport, onderwijs en sociaal domein. Maar ook bijvoorbeeld bij het bedrijfsleven en binnen de gemeente zelf. Ik probeer een breed gedragen sportakkoord te maken, waar elke partij gelijkwaardig is aan elkaar. In dat sportakkoord maken we concrete en haalbare afspraken die moeten worden nageleefd."

EIND OKTOBER Landelijk zijn zes thema's omschreven. Volgens Hack is het nu nog te vroeg om te zeggen welke thema's een prominente rol gaan spelen in het lokaal sportakkoord. ,,Thema's zoals duurzaamheid spelen al bij de gemeente en het team buurtsportcoaches is al bezig met het thema 'vaardig in bewegen' en zij helpen sportverenigingen om vitaal te worden en blijven. Hoe ver we daar mee zijn heb ik nog niet in beeld. Het is de bedoeling dat ik eind oktober het eerste concept sportakkoord klaar heb."

SPORTADVISEUR Hack hoopt snel bijgestaan te worden door een sportadviseur. ,,Dat is iemand vanuit de georganiseerde sport, aangesteld door NOC*NSF. Hij of zij heeft een eigen aanbod vanuit de sportbonden richting de plaatselijke verenigingen en kan clubs helpen om doelstellingen uit het lokaal sportakkoord te behalen. Juist de sportclubs in de dorpen kunnen een grote rol spelen binnen het lokaal sportakkoord."

Wethouder Chantal Broekhuis is blij dat er stappen gezet worden. ,,Sport is een mooi instrument. Het gaat dan niet alleen om prestaties, maar juist om thema's als gezondheid en ontmoeten. Ook is de vereniging een mooie plek voor vrijwilligers of om onze kinderen te leren werken aan een teamprestatie. Het lokaal sportakkoord is er straks om samenwerkingen binnen het hele spectrum sport te stimuleren. Zo maken we sport in Utrechtse Heuvelrug toekomstbestendig."

advertentie
advertentie
Afbeelding
Droogte geselt museumpark Huis Doorn 1 uur geleden
Afbeelding
Cultuur snuiven tijdens Kastelentocht van De Stichtse Aanspanning 5 uur geleden
PREMIUM
Afbeelding
Duurzaamheid en monumenten (1): ‘Buitenplaatsen zijn vaak zelfvoorzienend’ 7 aug, 07:30
Afbeelding
Maarnse Marion Buijink exposeert in het Rietveldpaviljoen 6 aug, 07:30
PREMIUM
Afbeelding
Amerongen in teken van Vuelta 5 aug, 07:30
PREMIUM
Afbeelding
Barbara Brouwer stopt met goud als international: ‘Op het hoogtepunt gestopt’ 4 aug, 07:30
Afbeelding
Veiligheidsregio: ‘Verhoogd risico op natuurbrand’ 3 aug, 18:04