Tijdens de huisbezoeken probeerde Marleen haar cliënten warm te maken voor haar plan om een kerststuk te maken. In het begin leverde dat reacties op als ‘Kan ik dat wel’ of ‘Ik heb dat nog nooit gedaan’. Maar gaandeweg lukt het haar om steeds meer mensen te overtuigen.