Het Ludenbos
Het Ludenbos Google Maps

Ludenbos wordt toch geen woonwijk

24 juni 2020 om 13:15 Wonen

HEUVELRUG Na een protest van de Vereniging Leefbaarheid Doorn (VLD) is het Doornse Ludenbos afgevoerd van de lijst met mogelijke woningbouwlocaties. Dat heeft wethouder Rob Jorg (VVD) woensdagochtend laten weten, tijdens de presentatie van een aangepaste inventarisatie. Eerder werd het oude bos tussen de Woestduinlaan, de Arnhemsebovenweg en de Drift niet kansloos geacht om op termijn een woonwijk te worden. 

Door Michiel Schaaij

TENNISCLUB Maar het college heeft zich bedacht. ,,De reacties hebben ons ervan overtuigd, dat het uit ecologisch oogpunt niet wenselijk is om het hele Ludenbos te bebouwen”, zegt Jorg. Hij wil hooguit de mogelijkheid openhouden, om op de lange termijn enkele huizen op de huidige banen van tennisvereniging Ludenti te bouwen. Als de tennisclub tenminste een andere plek kan vinden. 

TEN STRIJDE Door het aangepaste collegestandpunt lijkt het ergste gevaar voor het Ludenbos geweken. Omwonenden en de VLD waren bang dat ze opnieuw ten strijde moesten trekken om de groene long van de Doornse schilderswijk te redden. Het Ludenbos behoort tot de tien procent oudste bossen van Nederland en volgens de VLD is de ecologische kwaliteit uitzonderlijk hoog. 

Elders genoeg ruimte voor woningbouw

DRIEKLINKEN Bouwplannen voor het Ludenbos van de voormalige gemeente Doorn leidden al eens tot verzet en stuitten later op een veto van de provincie. Behalve het Ludenbos is ook een mogelijke bouwlocatie aan de Drieklinken in Driebergen voorlopig van de lijst afgevoerd. Het bosje naast woonproject Zonnespreng zou volgens een eerdere inventarisatie kunnen plaatsmaken voor woningen.

NIET ENTHOUSIAST ,,Maar dat blijkt toch ecologisch erg moeilijk te liggen. Dus daarvan hebben we gezegd: nu nog niet”, aldus wethouder Jorg. Hij zegt dat de bewoners van Zonnespreng niet erg enthousiast zijn over het idee en dat eerst verder onderzoek nodig is. Daarom vindt Jorg het realiteitsgehalte van bouwplannen naast de begraafplaats aan de Drieklinken op dit moment niet erg hoog.

SCHIFTING Overigens hebben een respectabel aantal potentiële bouwlocaties de schifting overleefd. Naast de 600 woningen uit eerdere plannen, zijn 30 nieuwe bouwlocaties goed voor nog eens 500 huizen. Die zijn volgens het college hard nodig. Volgens een recent onderzoek moet er in de Heuvelrugdorpen flink gebouwd worden, om het inwoneraantal en het voorzieningenniveau overeind te houden. De gemeenteraad moet de lijst met bouwlocaties nog wel definitief vaststellen.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie