Afbeelding
Dorpsjournalist.nl

Ambtenaren gemeente Utrechtse Heuvelrug blijven voortaan thuis werken

14 september 2020 om 12:55 Politiek

HEUVELRUG Door een deel van het gemeentekantoor in Doorn voor 2,5 ton per jaar te verhuren aan zorgorganisatie Quarijn, wil het college de huisvestingskosten van de gemeente naar beneden brengen. Voor ambtenaren die hun werkplek kwijtraken, hoeft geen vervangende ruimte te worden ingericht. De coronacrisis toont aan, dat thuiswerken prima kan. 

Michiel Schaaij

SCHULDENLAST Een groot deel van de gemeenteambtenaren werkt nu - noodgedwongen - vanuit de eigen woning. Daardoor worden de werkplekken in het Doornse gemeentekantoor slechts heel beperkt gebruikt. De wethouders Gerrit Boonzaaijer (SGP) en Hans Waaldijk (Open) stellen voor om die werkwijze structureel in te voeren. Daarvoor zijn wel aanpassingen nodig, waardoor de schuldenlast van de gemeente met vier ton stijgt. Eerdere plannen waren echter duurder.

BRUIKLEEN Ambtenaren die vaak vanuit hun eigen woning werken, krijgen van de gemeente de benodigde apparatuur in bruikleen. Ook wordt hen een financiële tegemoetkoming in het vooruitzicht gesteld. Over de hoogte daarvan wordt nog overlegd met de ondernemingsraad. Toch denken Boonzaaijer en Waaldijk niet dat de gemeente helemaal zonder kantooromgeving kan. Er blijft een fysieke plek nodig, waar ambtenaren elkaar kunnen ontmoeten en vergaderen.

GEDRAG AANPASSEN Bovendien lenen niet alle werkzaamheden zich ervoor, om in de thuisomgeving uitgevoerd te worden. Om daarin de juiste balans te vinden, moeten de Heuvelrugse ambtenaren hun houding en gedrag aanpassen, aldus het college. Volgens Boonzaaijer en Waaldijk moeten medewerkers de zelfstandigheid en verantwoordelijkheid hebben, om het werk uit te voeren op de plek waar dat het meest effectief kan worden gedaan. 

LOKETTEN Voor de nieuwe manier van werken zijn behalve meer laptops ook een aantal fysieke aanpassingen nodig in de ambtenarenhuisvesting in Doorn. Zo is het de bedoeling om de loketten in het publiekscentrum van het cultuurhuis opnieuw in te richten, zodat de ruimte efficiënter wordt gebruikt. Ook krijgen ambtenaren in het gemeentekantoor de beschikking over concentratieruimten. 

INTERACTIE Die afgesloten ruimtes zijn bovendien geschikt om digitaal te vergaderen. Andere ruimtes, waaronder de Cantina, worden aangepast voor ,,spontane ontmoeting en interactie van met inwoners en ondernemers”. De gemeenteraad moet nog wel zijn fiat geven. Volgende week praat de Heuvelrug-politiek voor het eerst over het nieuwe collegeplan.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie