Afbeelding
Foto Rinus van Denderen

'Bezuiniging op sport is kortzichtig en kortstondig'

Politiek

HEUVELRUG De sportkoepel Heuvelrug Sport Initiatief (HSI) raadt de fracties in de gemeenteraad aan hun bezuinigingsplan op de sport te heroverwegen. In een ingezonden stuk noemt de HSI het kortzichtig en kortstondig om nu te bezuinigen op de sport in Utrechtse Heuvelrug.

,,Denken op de korte termijn is in de politiek van alle dag. Met een visie voor langere duur wordt meestal niet gescoord in volgende verkiezingen. Zo ook in de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Er moet worden bezuinigd op de kosten voor sport, vindt een aantal fracties. Een andere reden dan het sluitend maken van de gemeentebegroting wordt niet gegeven'', begint HSI-voorzitter Bob van Lierop in de brief.

BETROKKEN ,,Uit de uitkomsten van de inwonersconsultatie thema 3 blijkt duidelijk dat deze kiezen voor instandhouding van bestaande voorzieningen, ook voor sport. Ruim de helft van de lokale bevolking is als sporter of vrijwilliger direct betrokken bij onze sportverenigingen en een onbekend aantal sport voor zichzelf. Deze gemeente is gezegend met uitstekend georganiseerde sportverenigingen, die zich redelijk en terughoudend opstellen wanneer het gaat om faciliteiten van gemeentewege. Onlangs is bijgedragen aan bezuinigingen doordat rugbyclub Pink Panthers met een hard groeiend aantal leden, die een tweede veld nodig had, in overeenstemming met de naburige voetbalclub FC Driebergen en de gemeente besloot in te stemmen met gezamenlijk gebruik van één bestaand grasveld. Resultaat: lagere investering en dus lastenverlaging.''

SPORTAKKOORD Van Lierop: ,,Omdat de kosten voor de zorg in ons land uit de hand dreigen te lopen is sinds kort preventie herontdekt: Voorkomen is immers beter dan genezen. Dit kan via een gezonde manier van leven, onder andere door te sporten. Intussen wordt door de gemeente en de sportkoepel Heuvelrug Sport Initiatief (HSI) met medewerking van een sportformateur hard gewerkt aan een Gemeentelijk Sportakkoord. Dit is de vertaling van het Nationaal Sportakkoord dat het ministerie van VWS, de gemeenten en de sportbonden in het voorjaar hebben gesloten. De hierbij behorende financiën worden door het ministerie beschikbaar gesteld, ook die voor de bekostiging van de sportformateur. Via dit akkoord moet worden bereikt dat iedereen plezier in sport kan hebben in een duurzame sportomgeving: Van de langer levende oudere tot de ongezond levende jongere. De sportverenigingen in Utrechtse Heuvelrug zijn er klaar voor en zo niet, dan worden zij via het akkoord deskundig ondersteund, buiten de huidige gemeentebegroting om. Infra- en organisatiestructuur zijn aanwezig. Tevens worden nieuwe ideeën voortkomend uit het akkoord al uitgevoerd: Walking football voor ouderen en inzet van 65+-ers als onderhoudsvrijwilligers. Daarnaast gebruik van led-verlichting, zonnepanelen, tijdschakelaars, inleveren van gescheiden afval. De sportclubs handelen al in overeenstemming met het sportakkoord. En via de plaatselijke jeugdzorg en dorpsteams kunnen nieuwe sporters opgespoord en aangemeld worden bij de verenigingen. Het Jeugdsportfonds speelt hierbij een belangrijke rol.''

BEZINNING ,,Kennelijk is dit een aantal raadsfracties ontgaan, want onder meer de VVD wenst nog eens 100.000 euro extra te bezuinigen ten laste van de exploitatie van de sport, hoewel die al een flinke steen heeft bijgedragen'', vervolgt Van Lierop. ,,Ook is voorgesteld om te bezuinigen op het Jeugdsportfonds, waardoor de ideeën van het Gemeentelijk Sportakkoord op langere termijn meteen onderuit worden gehaald. Nog een kortstondig financieel oplossinkje op basis van bijziendheid. Wij rekenen erop dat de diverse fracties zich alsnog verdiepen in de inwonersconsultatie en het Sportakkoord om vervolgens tijdig tot bezinning te komen. Nu leveren de bezuinigingsvoorstellen alleen verliezers op. Lange-termijn-denken leidt wellicht tot een visie en kan dan bijdragen tot preventie. Als dat ook nog eens leidt tot een verhoging van het aantal leden bij onze sportverenigingen is uiteindelijk sprake van een win-win-situatie.''

De brief is gericht aan alle fractievoorzitters van de gemeenteraad en is ondertekend door 37 bij HSI aangesloten sportverenigingen van Utrechtse Heuvelrug.

advertentie
advertentie
PREMIUM
Afbeelding
Begroting: afvalstoffenheffing kan volgend jaar omlaag 1 uur geleden
Afbeelding
Fatale brand bij Bakkerij van der Woerd in Doorn: ‘Ons levenswerk is verwoest’ video 4 uur geleden
Afbeelding
Zeer grote brand bij Echte Bakker Van der Woerd in Doorn 8 uur geleden
PREMIUM
Afbeelding
Stichts Mannenkoor zoekt zangers 9 uur geleden
PREMIUM
Afbeelding
Overstap naar biologisch en einde pacht in één week 25 sep, 07:28
Afbeelding
Schoorsteenbrand aan de Broekweg 24 sep, 16:52
Afbeelding
Johan Kraan nieuwe voorzitter KCD 24 sep, 13:09