Afbeelding
Lex van Lieshout

'Gemeentetaal staat los van de werkelijkheid'

3 september 2019 om 12:24 Politiek

HEUVELRUG De gemeentelijke informatie over bijvoorbeeld bouw- en kapvergunningen is onduidelijk en moet worden verbeterd. Dat vindt de raadsfractie van D66, die schriftelijke vragen over het communicatiebeleid heeft gesteld. Volgens D66-raadslid Erik van Buiten worden er termen gebruikt, die juridisch wel kloppen maar volledig los staan van de werkelijkheid van veel inwoners.

Michiel Schaaij

Van Buiten citeert met instemming een recent rapport van Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen. Die vindt ook dat de informatieverstrekking door Nederlandse gemeenten toegankelijker moet worden. Het verschil in opleidings- en kennisniveau van inwoners stelt hoge eisen aan het woordgebruik en de manier van communiceren, aldus Van Zutphen.

WORKSHOP Eerder vroeg de VVD-fractie in de gemeenteraad al aandacht voor duidelijke taal in de gemeentelijke communicatie. Op initiatief van raadslid Judith van Roy gaan raadsleden begin november een workshop volgen om zich zelf ook begrijpelijker uit te drukken. Een medewerker van de bibliotheek wil de raadsleden wel een avondje bijscholen op het gebied van helder taalgebruik.

SOCIALE MEDIA D66-er Van Buiten heeft verder kritiek op het sociale mediagebruik door de gemeente. Volgens D66 is het voor inwoners niet altijd duidelijk welke accounts op Facebook, Twitter en Instagram door of namens de gemeente worden beheerd. Ook waren er klachten over de communicatie rond het tijdelijke stook- en barbecue-verbod van afgelopen zomer. Veel inwoners waren daarvan niet of niet op tijd op de hoogte. 

CALAMITEITEN Van Buiten wil daarom meer duidelijkheid over de digitale kanalen die de gemeente gebruikt in geval van calamiteiten, acute dreiging of tijdelijke verboden. Ook bepleit hij aandacht voor groepen inwoners die niet actief zijn op de sociale media en voor toeristen, die de lokale media niet volgen. Hij verwijst daarbij naar de digitale informatieborden die buurgemeente Woudenberg aan de rand van het dorp heeft geplaatst.

ACTIEF OPSTELLEN Volgens de D66-fractie is het verder van belang dat de gemeente op tijd aan de bel trekt, ook als het over vergunningen en bouwplannen gaat. Net als ombudsman Van Zutphen wil raadslid Van Buiten dat de overheid zich in de informatieverstrekking actiever opstelt naar potentieel belanghebbenden. Nu zou de gemeente te vaak pas communiceren als alles al in kannen en kruiken is.

Bart Belterman
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie