Afbeelding
Foto door Van Der Beken via Unsplash

Letselschade verhalen na een aanrijding

14 maart 2024 om 09:29 Partnercontent

Ieder jaar weer gebeuren er vele ongelukken in het verkeer. Met name het aantal fietsongelukken stijgt, dit als gevolg van de toename van het aantal elektrische fietsen. Als gevolg van het feit er tot op heden geen helmplicht is, zien wij het aantal ongelukken op  de fiets met hersenletsel toenemen.

Bent u aangereden als fietser door toedoen van een ander, dan heeft u veelal recht op een letselschade vergoeding. Deze bestaat uit alle schade die u lijdt door een ongeluk op de fiets, maar ook uit smartengeld. Dit is een vergoeding voor al het leed dat u door de tegenpartij is aangedaan. Hierbij kunt u denken aan pijnklachten, rijangst, verdriet over wat er is gebeurd en psychische klachten.

Inschakelen letselschade specialist

Het is ingewikkeld om schade te verhalen na een ongeluk. Ten eerste moet vaststaan wie er schuldig is bij een ongeluk. Daarnaast dient er een aansprakelijkstelling opgesteld te worden en als u te laat bent met aansprakelijk stellen, dan heeft u geen recht op een letselschade vergoeding meer.

Gelukkig worden verkeersslachtoffers in Nederland goed beschermd door de Nederlandse wetgever. Zo is in de wet bepaald dat de kosten van een letselschade advocaat vallen onder de schadevergoeding. Dit betekent met andere woorden dat uw letselschade specialist betaald wordt door de aansprakelijke persoon of diens letselschadeverzekering.

Het Nederlandse systeem van rechtsbijstand van letselschade is uniek in de wereld. Nergens anders worden de kosten van uw letselschadespecialist betaald door de tegenpartij, welke meestal een schadeverzekeraar is.

Wat kunt u doen bij een aanrijding?

U kunt bij een ongeluk dus kosteloos een letselschade specialist in de arm nemen. Deze zorgt dat de tegenpartij aansprakelijk gesteld wordt en u schadeloos gesteld wordt na een aanrijding. Maar u kunt zelf ook zorgen dat de kans op het succesvol verhalen van letselschade vergroot wordt. 

Bent u aangereden? Hieronder vindt u een aantal tips die u in acht kunt nemen. Zo vergroot u de kans dat de tegenpartij bij een aanrijding succesvol aansprakelijk gesteld wordt en u uw letselschade vergoed krijgt.

Bent u aangereden, dan adviseren wij u als volgt:

Vul altijd een schade aanrijdingsformulier in. Hierop kunt u namelijk de toedracht invullen. Laat u het schadeformulier ondertekenen door de tegenpartij en ondertekend u deze ook zelf? Dan staat de inhoud van het schadeformulier tussen partijen vastVraag eventuele getuigen in een getuigenverklaring de toedracht van de aanrijding te bevestigenmaak zoveel mogelijk foto’s van de bij de aanrijding betrokken voertuigen en van uw letselga na een verkeersongeluk altijd naar een arts en laat uw letsel in uw medisch dossier documenteren

Welke letselschade wordt vergoed na een aanrijding?

Een vergoeding van letselschade bestaat uit alle kosten die u maakt, inkomensschade, een eventuele studievertraging en smartengeld.

Bekende kostenposten die voor vergoeding in aanmerking komen na een ongeval zijn medische kosten. Hierbij kunt u denken aan het verplicht eigen risico op basis van de Zorgverzekeringswet. Maar ook kosten van de fysiotherapeut of van de psycholoog komen voor vergoeding in aanmerking.

Andere kosten die onderdeel zijn van een schadevergoeding zijn reiskosten, kosten voor huishoudelijke hulp en kosten voor het onderhoud van uw huis en tuin als u dit zelf niet meer kunt door het bij de aanrijding opgelopen letsel.

Naast kosten kunt u ook arbeidsongeschikt worden. Ook de inkomensschade die u hierdoor lijdt is onderdeel van uw letselschadevergoeding.

Tenslotte is er recht op smartengeld. Hierop is altijd recht bij klachten en beperkingen na een ongeval.

advertentie
advertentie