Het Woonoord
Het Woonoord Google Maps

Opvang vluchtelingen uit Oekraïne in Het Woonoord in Doorn verlengd

31 maart 2023 om 10:28 Maatschappelijk

Utrechtse Heuvelrug verlengt de overeenkomst met Het Woonoord met twee jaar

DOORN De gemeente Utrechtse Heuvelrug wil ervoor zorgen dat de honderd Oekraïense vluchtelingen, die in Utrechtse Heuvelrug een tijdelijke opvangplek kregen in Het Woonoord, langer in Utrechtse Heuvelrug kunnen blijven. Afgelopen week zijn de gemeente en de eigenaar van Het Woonoord overeengekomen, dat de vluchtelingen één tot maximaal twee jaar op deze plek kunnen blijven. Daarna wordt Het Woonoord gesloopt en de locatie heringericht. De vluchtelingen verhuizen intern wel naar een andere vleugel. Dat laat de gemeente weten in een persbericht.

De gemeente zegt te hebben onderzocht of en hoe Het Woonoord toch langer gebruikt kan worden voor vluchtelingenopvang en heeft ook alternatieve opvangopties verkend. ,,Hieruit is gekomen, dat het Woonoord met enige aanpassingen de beste optie blijft. De gemeente en Bovenkwartier (de eigenaar) zijn nu overeengekomen de geplande sloop uit te stellen. Dit betekent dat er een nieuwe huurovereenkomst wordt gesloten voor één jaar met de optie om de overeenkomst met nog één jaar te verlengen.’’

SLOOP

Na het gebruik als opvanglocatie wordt Het Woonoord definitief gesloopt. ,,Deze sloop is eerder namelijk als voorwaarde gesteld voor de ontwikkeling van de circa honderd woningen in het gebied rondom het Woonoord.’’

De komende periode wordt wel al gestart met het gedeeltelijk slopen van het complex. ,,Zo wordt de vleugel waarin de Oekraïners nu wonen gesloopt. De bewoners gaan intern verhuizen naar twee andere woonvleugels die inmiddels leegstaan. Deze woonvleugels bestaan in totaal uit 26 appartementen en een aantal kantoorruimtes. Deze ruimtes bieden voldoende plek voor het opvangen van alle aanwezige vluchtelingen. Hiervoor zijn er nog wat aanpassingen aan het gebouw nodig en de kamers moeten worden ingericht. Daarmee is een aannemer intussen begonnen, zodat dit zo snel mogelijk klaar is. Het Woonoord zal niet gebruikt worden voor de opvang van andere doelgroepen.’’

RUST EN ZEKERHEID

Burgemeester Frits Naafs: ,,Wij zijn blij dat het gelukt is om de huidige woonplek voor de Oekraïense vluchtelingen te behouden voor de komende tijd. In ieder geval één en maximaal twee jaar kunnen zij hier blijven wonen. Hoewel een interne verhuizing hiervoor nodig is, is het vooral voor hen heel fijn dat zij niet weer naar een andere locatie moeten verhuizen. Dat geeft rust en zekerheid voor dit moment. We doen er alles aan om de vleugel waar zij heen verhuizen hiervoor zo snel mogelijk geschikt te maken.”

INWONERSINITIATIEF

Volgens de gemeente namen veel inwoners al initiatief om hulp te bieden aan vluchtelingen in de gemeente of in de getroffen regio. ,,Intussen zijn er al meer festiviteiten en bijeenkomsten voor de vluchtelingen georganiseerd. De gemeente heeft hierin een faciliterende rol. Voor al deze hulp en steun van vrijwilligers is de gemeente ontzettend dankbaar. Mensen kunnen met suggesties, aanbod van hulp of vragen mailen naar oekraine@heuvelrug.nl‘’

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie