Rianne Smit en Maria Witmer van Stop4deroute tonen wat boven ons hoofd hangt aan de gemeenteraad Utrechtse Heuvelrug.
Rianne Smit en Maria Witmer van Stop4deroute tonen wat boven ons hoofd hangt aan de gemeenteraad Utrechtse Heuvelrug. Stop4deroute

500 inwoners Utrechtse Heuvelrug uiten verontrusting over 4de aanvliegroute Schiphol

4 februari 2024 om 15:52 Lokaal Deel je nieuws

Verontruste inwoners van Utrechtse Heuvelrug overstelpten de gemeente met 500 brieven. Zij vragen opheldering over toegenomen vliegtuiglawaai en de plannen voor een 4de aanvliegroute naar Schiphol. Zij willen blijvend worden geïnformeerd en inspraak. Als de route hier komt, zullen 130 vliegtuigen per etmaal van 3000 naar 1800 meter hoogte dalen over de gemeente, met als gevolg herrie, fluittonen en hoge uitstoot van giftige stoffen door onvolledige verbranding. Burgerinitiatief Stop4deroute stelt dat een 4de route leidt tot verdere groei van de luchtvaart en bewoners rond Schiphol niet zal ontlasten. Milieuproblemen los je op aan de bron en niet door ze uit te smeren over meer mensen en nieuwe gebieden. Op 1 februari vroeg Stop4deroute via de open microfoon aan de gemeenteraad om op te komen voor de gezondheid van leefomgeving en burgers, en zich hard te maken voor een transparant proces met inspraak van gemeenteraad en inwoners. Zij vroeg de gemeente om samen te werken met andere gemeenten en ‘not in my backyard’ getwist te voorkómen. Een 4de aanvliegroute levert overal grote hinder op. We wonen in een dichtbevolkte regio met verdere bevolkingsgroei in het verschiet. Bescherming van bestaande en toekomstige woonkernen, stiltegebieden, natuur en recreatiegebieden is belangrijker dan nog meer vliegverkeer. Stop4deroute bood de gemeente hun helpende hand aan. De gemeenteraad dankte hen voor hun inzet. Voor verdere informatie, tekenen van petitie en aanmelden nieuwsbrief en appgroep, stop4delaagvliegroute (stop4deroute.nl).

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie