Op 27 juni werden 47.000 handtekeningen aangeboden aan de Tweede Kamer.
Op 27 juni werden 47.000 handtekeningen aangeboden aan de Tweede Kamer. Kerngroep Stop4deroute

Protest vierde aanvliegroute Schiphol aanleiding voor gesprek minister Harbers

4 september 2023 om 20:58 Lokaal Deel je nieuws

De weerstand tegen de vierde aanvliegroute groeit. Op 7 september gaan Kerngroep Stop4deroute, Urgenda en Red de Veluwe om de tafel met minister Harbers om dit kenbaar te maken en ervoor te pleiten dat hij afziet van de plannen voor deze nieuwe ‘snelweg in de lucht’.

Bijna 55.000 mensen hebben inmiddels de petitie getekend tegen de komst van de vierde aanvliegroute die er dreigt te komen over de provincies Utrecht, Gelderland en Noord-Holland. Ook hebben 17 gemeenten en de provincie Utrecht zich uitgesproken tegen de route.

De vierde route is onderdeel van de luchtruimherziening van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, die binnen enkele jaren wordt ingevoerd. Over de nieuwe route komt 20 procent van alle dalende vluchten naar Schiphol. Dit zijn 120 vliegtuigen éxtra per dag. Deze vliegen laag: onder de 2100 meter, wat een geluidsbelasting geeft boven de WHO-(gezondheids)richtlijn.

Argumenten over duurzaamheid, die het ministerie aanhaalt voor de vierde route, kloppen niet volgens de organisaties. Dat blijkt ook uit het milieueffectrapport, dat het ministerie heeft laten opstellen: “Tegelijkertijd moet worden vermeld dat de Luchtruimherziening in relatief grote mate bijdraagt aan het realiseren van capaciteit voor de groei van de luchtvaart, maar in mindere mate aan de in de Luchtvaartnota beoogde duurzaamheid en leefbaarheid.” 

Groei van het vliegverkeer lijkt het werkelijke doel van de vierde route. Dit is slecht voor íedereen in Nederland. Want groei – het doel van het ministerie is bijna een verdubbeling van het vliegverkeer in 2050 – leidt tot meer CO2-uitstoot, meer geluidshinder, en meer uitstoot van stikstof, fijnstof en andere kankerverwekkende stoffen.

Krimp van het vliegverkeer is de enige manier om Nederland leefbaar te houden. Ook voor toekomstige generaties. Daarom roepen de organisaties Harbers op om af te zien van de vierde aanvliegroute én aan te sturen op forse krimp van het vliegverkeer. Daarnaast dringen ze aan om snel strengere wettelijke grenzen en normen te stellen voor hinder en uitstoot.

In het gesprek met de minister nemen de organisaties vragen van inwoners mee. Zo vragen mensen zich af waarom de overstapfunctie van Schiphol – 40% van alle vliegtuigen in de lucht – niet wordt stopgezet, en uiten zij hun zorgen over de overlast, uitstoot en schade: ,,Waarom mag Schiphol als één van Nederlands grootste vervuilers blijven doorgaan met vervuilen?” Ook is er bezorgdheid over de al toegenomen overlast van vliegverkeer boven de regio.  

De petitie tegen de vierde route loopt door. Steeds meer lokale Stop4deroute groepen verenigen zich om actie te voeren. Ook groeit het aantal gemeenten dat zich uitspreekt tegen de vierde route. Hun boodschap aan de minister: “Wij stoppen niet totdat de vierde route van de baan is. Het is tijd voor nieuw beleid gericht op krimp. Voor een minister die vanuit een visie een keuze durft te maken. Niet voor ongebreidelde groei, maar voor klimaat, milieu, natuur en het welzijn van mensen.”

advertentie
advertentie