Afbeelding
Politie

Aantal overlastmeldingen gestegen in de gemeente Utrechtse Heuvelrug

20 januari 2021 om 17:40 Overig

HEUVELRUG Het Bureau Regionale Veiligheidsstrategie (RVS) heeft het jaarlijkse veiligheidsbeeld opgesteld voor gemeenten in Midden-Nederland, waaronder Utrechtse Heuvelrug. Het veiligheidsbeeld over 2020 toont aan dat het aantal misdrijven en veel voorkomende criminaliteit is gedaald in de regio. Het totale aantal registraties in de gemeente Utrechtse Heuvelrug is daarentegen wel toegenomen door een sterke stijging aan overlastmeldingen. 

Het totaal aantal registraties in de gemeente Utrechtse Heuvelrug is gestegen van 1515 registraties in 2019 naar 1720 registraties in 2020 (+14 procent). De gemeente scoort daarmee minder gunstig dan het regionaal gemiddelde, dat een daling laat zien van 3 procent. Het totaal aantal misdrijven met grote impact is wel afgenomen. 

GROTE IMPACT Het aantal woninginbraken laat daarentegen een lichte stijging zien: van 116 in 2019 naar 128 in 2020 (+10 procent). Het gaat in 2020 in totaal om 102 geslaagde woninginbraken (79 in 2019: +29 procent) en 26 pogingen (37 in 2019: -30 procent). De daling in het aantal misdrijven met grote impact is enerzijds duidelijk te zien in het aantal geweldsdelicten: van 134 in 2019 naar 106 in 2020 (-21 procent). Anderzijds is het aantal geregistreerde gevallen van huiselijk geweld afgenomen: van 26 in 2019 naar 19 in 2020 (-27 procent). 

De veel voorkomende criminaliteit is lichtelijk gedaald. Het aantal autokraken is het afgelopen jaar aanzienlijk afgenomen van 145 in 2019 naar 112 in 2020 (-23 procent). Ook het aantal vernielingen in de gemeente Utrechtse Heuvelrug is gedaald met 11 procent: van 174 in 2019 naar 154 in 2020. Daarentegen is er wel een verschuiving te zien richting diefstal van brom-, snor- en fietsdiefstal. Dit aantal is aanzienlijk toegenomen van 102 in 2019 naar 150 in 2020 (+47 procent). 

JEUGDOVERLAST De stijging in het totale aantal registraties komt voornamelijk voort uit een sterke stijging van overlastsituaties. Gedurende 2020 is er veelvuldig melding gemaakt van jeugdoverlast: van 273 meldingen in 2019 naar 461 meldingen in 2020 (+69 procent). Een soortgelijke ontwikkeling is zichtbaar in het aantal meldingen van overlast door personen met verward gedrag: van 217 meldingen in 2019 naar 294 meldingen in 2020 (+35 procent). 

Burgemeester Frits Naafs is ondanks de stijging in het totale aantal registraties tevreden. ,,De stijging in het aantal overlastsituaties komt voort uit de landelijke beperkende maatregelen rondom COVID-19. Velen van ons, inclusief ikzelf, zitten veel vaker dan voorheen thuis. Wij merken dat dit frustraties oplevert in de huiselijke sfeer en tussen buren onderling. Wij zagen dit al in een vrij vroeg stadium van de pandemie een verhoogd aantal meldingen en de grote hoeveelheid aanmeldingen voor buurtbemiddeling”, aldus de burgemeester. 

SAMENWERKING Het Bureau RVS stelt twee keer per jaar een veiligheidsbeeld op over de veiligheidssituatie in de afzonderlijke gemeenten in de regio Midden-Nederland. Het veiligheidsbeeld is een goede graadmeter voor de Heuvelrug-gemeenten, aldus de gemeente.

De gemeenten Utrechtse Heuvelrug, Renswoude, Rhenen, Veenendaal en Wijk bij Duurstede werken sinds 2019 intensief samen op het gebied van veiligheid. Dit vormt een unieke samenwerking tussen de vijf gemeenten, de politie en het Openbaar Ministerie, waarin gezamenlijk prioriteiten vastgesteld zijn in een Integraal Veiligheidsplan (IVP).

De vijf Heuvelrug-gemeenten blijven ook in de komende jaren samenwerken om de gezamenlijke doelen uit het IVP te realiseren. ,,Onze samenwerking loont”, zegt Naafs hierover. ,,Sinds wij de krachten gebundeld hebben met onze buurgemeenten merken wij dat we steeds slagvaardiger kunnen optreden tegen misdrijven met grote impact en veel voorkomende criminaliteit. Wij leven daardoor in een veilige leef- en woonomgeving, waarin de absolute aantallen relatief laag zijn. Desondanks blijven wij ons onverminderd inspannen voor een veilige Heuvelrug.”

Altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws?
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie