Inwoners Ruud Hartvelt, Dennis van Ravenswaaij en Jan Wester vinden dat burgemeester en wethouders een bestuursstijl hanteren, die vooral gebaseerd is op macht. De informatievoorziening wordt daaraan ondergeschikt gemaakt, zeggen ze. Door allerlei bijeenkomsten en informatie onnodig tot geheim te verklaren, zou het college de controle en het debat in de gemeenteraad onmogelijk hebben gemaakt.