Wethouder Rob Jorg.
Wethouder Rob Jorg. Hans Dirksen Fotografie

Bedrijven willen blijven samenwerking in investeringszones

23 juli 2020 om 14:00 Zakelijk

HEUVELRUG De ondernemers van Driebergen (BIZ 3B) en Leersum (BizVerenigingLeersum) willen graag hun bestaande bedrijveninvesteringszones verlengen voor een nieuwe periode van vijf jaar.  

In een bedrijveninvesteringszone stellen ondernemers in een aaneengesloten gebied voor met elkaar samen te werken en gezamenlijk te investeren in hun bedrijfsomgeving. Ondernemers richten zich op activiteiten in de openbare ruimte en op het internet die de leefbaarheid, veiligheid, ruimtelijke kwaliteit of de economische ontwikkeling in hun gebied bevorderen. De BIZ-en kunnen hun activiteiten continueren bij voldoende draagvlak waarvoor in het najaar van 2020 een peiling wordt gehouden.  

Ina Smit-Roest, voorzitter BIZ3B: ,,Door samen te werken bereik je meer en zet je met elkaar je dorp op de kaart.” In deze beide dorpen (naast een eerder ingezette BIZ Doorn) loopt de eerste vijfjarige periode eind dit jaar af. Het college van burgemeester en wethouders van Utrechtse Heuvelrug ondersteunt dit initiatief, zo laat de gemeente in een persbericht weten.. Op 21 juli besloot zij de gemeenteraad voor te leggen de daarvoor benodigde verordeningen vast te stellen. 

Rob Jorg, wethouder economische zaken: ,,Juist ook in deze coronatijd heeft de waarde van een goed samenwerkende ondernemersvereniging zijn nut bewezen. Door regelmatig overleg zijn er korte lijnen, worden gemeenschappelijke behoeften snel in kaart gebracht en kan er vaak snel geschakeld worden.”

advertentie
advertentie