Afbeelding
Pixabay

Nog veel obstakels voor tiny houses

19 maart 2021 om 12:16 Wonen

HEUVELRUG Het Heuvelrugcollege staat niet afwijzend tegenover de bouw van tiny houses, maar ziet erg veel beren op de weg. De bouw van kleine, tijdelijke huisjes met een vloeroppervlak van zo’n 30 vierkante meter, sluit goed aan bij de visie en duurzame ambities van de gemeente, zeggen burgemeester en wethouders. Maar of het echt zoden aan de dijk zet, is de vraag. Daarnaast moeten er nog heel wat hobbels worden overwonnen.

Door Michiel Schaaij

Vorige maand legde de Heuvelrugpolitiek een initiatiefvoorstel op tafel, om proefprojecten met tiny houses mogelijk te maken. Volgens aanjager raadslid Francine van der Velde (BVHlokaal) is daar veel behoefte aan. Maar het college is daar niet van overtuigd. In een brief aan de gemeenteraad betwijfelen burgemeester en wethouders, of tiny houses een oplossing zijn voor het tekort aan zelfstandige woningen.

BEHOEFTE Uit recent onderzoek zou blijken dat er maar weinig woningzoekenden zijn voor wie zo’n huisje een alternatief is. ,,Onze conclusie is, dat met het meewerken aan de tijdelijke plaatsing van tiny houses een zeer beperkte behoefte wordt bediend”, schrijft het college. ,,De bouw ervan draagt naar verwachting nauwelijks bij aan de gewenste doorstroming. De absolute aantallen zijn ook laag.”

LOCATIES Bovendien liggen geschikte, tijdelijke bouwterreinen niet voor het oprapen. Locaties buiten de bebouwde kom stuiten sowieso op een veto van de provincie. B&W spelen de bal daarom behendig terug naar de gemeenteraad. Als die ervoor kiest om de bouw van tiny houses mogelijk te maken, moeten de partijen ook maar aangeven welke plekken binnen de zogenoemde rode contouren daarvoor in aanmerking komen.

UITDAGING Verder is het volgens de raadsbrief ,,een behoorlijke uitdaging” om tiny houses te laten voldoen aan de wettelijke bouwregels. Ook waarschuwt het college voor de kosten die de gemeente moet maken. Een proefproject vergt extra inzet van de ambtelijke organisatie en de kosten daarvan komen voor rekening van de initiatiefnemers. Omdat tiny houses maar een beperkte tijd mogen blijven staan, brengt dat de financiële haalbaarheid al snel in gevaar.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie