Recreatieterrein het Doornse Gat.
Recreatieterrein het Doornse Gat. Doornse Gat

Patstelling rond Doornse Gat; geldkraan dichtgedraaid

23 juni 2023 om 12:37 Politiek

HEUVELRUG Het schiet nog niet erg op met de exploitatie van het Doornse Gat, bleek uit de raadsbijeenkomst.

Elf jaar geleden schreef de gemeente een wedstrijd uit die het recreatieterrein aan de Leersumsestraatweg een nieuwe toekomst moest geven. Maar eigenaar Staatsbosbeheer, de pachter, de provincie en de gemeente lijken in een patstelling beland. Dat beeld rees althans op tijdens een raadsbijeenkomst afgelopen donderdag.

OPGEDOEKT

Ooit maakte het Doornse Gat deel uit van het Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei- en Kromme Rijngebied. In 2018 werd die gemeenschappelijke instelling opgedoekt. Daarna nam Staatsbosbeheer op aandringen van de gemeente het terrein over. Nadat de beoogde pachter afhaakte, werd een andere ondernemer gevonden die brood wel zag in het exploiteren van een horecavoorziening. 

KLEM

De bureaucratische plichtplegingen die toen volgden, hebben nog steeds niet geleid tot groen licht voor de uitbater. Tijdens de raadsbijeenkomst kaartte Jolande Kors (Partij voor de Dieren) de kwestie aan. Uit de toelichting die wethouder Anouk Haaxma (BVHlokaal) en een ambtenaar gaven, bleek dat Staatsbosbeheer nu financieel in de klem komt door de vertraging in het vergunningentraject.

PATATWAGEN

Volgens Haaxma ligt de bal echter bij de provincie. Die heeft nog steeds geen oordeel gegeven over de gevolgen die de horecaplannen hebben voor de natuur. Tot die tijd kan de gemeente de noodzakelijke aanpassing van het bestemmingsplan niet doorvoeren en dus ook geen vergunning afgeven. Meer dan een standplaatsvergunning voor een ijscokar of patatwagen zit er op dit moment niet in.

BROEK OPHOUDEN

De eerste jaren na de opheffing van het Recreatieschap heeft de gemeente een financiële vergoeding aan Staatsbosbeheer gegeven voor onderhoud van het terrein. Maar die tijd is volgens Haaxma voorbij. In totaal is er sinds 2018 al bijna drieëneenhalve ton aan het Doornse Gat gespendeerd en het college vindt het nu welletjes. ,,Staatsbosbeheer moet zijn eigen broek ophouden. Ze zijn eigenaar van dat terrein en als eigenaar heb je verantwoordelijkheden”, aldus de wethouder.  

advertentie
advertentie