Afbeelding
Kuun Jenniskens

Motie Veilig Fietsen in het buitengebied; coproductie inwoners en politiek Wijk bij Duurstede en Utrechtse Heuvelrug

15 november 2022 om 17:15 Politiek

HEUVELRUG Een groep van 70 mensen was maandagavond 14 november aanwezig in het Revius Wijk bij Duurstede. Op de agenda stond de veiligheid van fietsers in het buitengebied - een onderwerp dat veel mensen raakt. Tijdens deze avond is gezamenlijk aan een motie gewerkt, die op 13 december in de gemeenteraad van Wijk bij Duurstede wordt ingediend en op 19 december in de Utrechtse Heuvelrug.

door Kuun Jenniskens

D66 Utrechtse Heuvelrug, SGP, ChristenUnie, Open, SamenWerkt en D66 Wijk bij Duurstede zijn de initiatiefnemers van de avond en van de motie - met Hubert van Zanten als spil in het web. Tijdens deze avond konden insprekers en inwoners het woord nemen. Rode draad daarbij was dat er vanuit gemeenten veel meer aandacht moet komen voor kwetsbare weggebruikers zoals fietsers, maar ook voor wandelaars.

SCHOLIEREN VINDEN HET NIET VEILIG Allereerst ging het over leerlingen die vanuit Leersum en Amerongen naar het Revius in Wijk fietsen, en over scholieren die vanuit Wijk bij Duurstede naar NXT gaan in Maarsbergen - samen iets van 100 jongeren. Rector Sven Baaijens sprak zijn zorg uit over de veiligheid van zijn leerlingen. Daarnaast meldde Baaijens dat bij schoolkeuze een veilige fietsroute vaak een rol speelt. Gezien het onveilige buitengebied tussen beide gemeenten, betekent dit dat vaak niet wordt gekozen voor ‘onze hele gave school’.

Scholieren fietsen soms in het donker door het buitengebied, zo legde een ouder uit. De jongeren ervaren dat er te hard wordt gereden, dat auto’s onvoldoende afstand houden, dat auto’s en tractoren steeds breder worden - en ze hebben last van kuilen en modder in de weg. De veiligheid van de schoolroute scoort bij hen een 5,2.

De mate van ernst van dit probleem werd nog eens bevestigd, toen op 8 maart mensen van politieke partijen met scholieren mee fietsten vanuit Leersum naar Steenen Brug. Politici waren geschrokken. Zeker toen één van hen bijna werd aangereden door een te hard rijdende auto, die te dicht langs deze fietser voorbij racete - en dat ook nog eens op een stuk dat op dat moment was afgesloten voor autoverkeer.

ALLE FIETSERS ERVAREN DIE ONVEILIGHEID Tijdens de Revius avond over de motie werd deze kwestie breder getrokken, want het gaat hier niet alleen om het probleem van deze scholieren (en hun ouders). Alle inwoners die door het buitengebied fietsen hebben te maken met deze onveiligheid. Een heleboel durven niet eens op de fiets te stappen. Tijdens deze avond vertelden inwoners van gevaarlijke verkeerssituaties die ze hadden ervaren, het bleek goed dat een keer te kunnen delen. 

Inwoners onderschreven de lijst van de scholieren, en voegden het gevaar van vrachtverkeer en groot landbouwmaterieel toe - verkeer dat in een aantal gevallen niet uit het gebied afkomstig is, maar er slechts hard doorheen rijdt. 

LANGE LIJST OPLOSSINGEN Talloze oplossingen passeerden de revue; sommige wegen als één-richtingsverkeer inrichten, de snelheid verlagen; flex flitspalen plaatsen, want de boetes zijn hoog; trajectcontroles kunnen helpen; aanleggen van een apart fietspad; zorg dat er ook autovrije routes komen, maak daar duidelijke keuzes in; via zonering snel en langzaam verkeer uit elkaar halen; ergens van een bestaand zandpad een fietspad maken; benut de mogelijkheden (subsidies) die de provincie biedt om de fietsveiligheid op te lossen tussen Leersum en Wijk bij Duurstede; laat groot en breed verkeer alleen toe op bredere wegen etc.

INTEGRAAL VERSUS SNEL Over de wijze waarop deze complexe zaak moet worden aangevlogen verschillen de meningen. Hierbij zijn twee groepen te onderscheiden. De ene groep wil een integrale aanpak, het totale plaatje met eindbeeld compleet hebben, en vervolgens alles tegelijk aanpakken. De andere groep vindt dat veel te lang duren en wil graag snel één oplossing uitvoeren. Snel beginnen en dan via monitoring bekijken wat daar de effecten van zijn, en indien nodig (snel) de volgende stap bepalen. 

EERST EEN NULMETING De motie vraagt beide colleges allereerst om een nulmeting te doen, waarbij de huidige verkeersstromen en aantallen in beeld worden gebracht. Vervolgens bestaat de motie uit een lange lijst van mogelijke oplossingen. 

Willem Meijboom pleitte ook deze avond voor het alleenrecht van fietsers en wandelaars op de Rijndijk-Lekdijk
advertentie
advertentie