Afbeelding
Pixabay

Wethouders Heuvelrug hebben de portefeuilles verdeeld

27 mei 2022 om 16:19 Politiek Gemeenteraadsverkiezingen 2022

HEUVELRUG De gemeenteraad van de Utrechtse Heuvelrug heeft woensdagavond het nieuwe college geïnstalleerd. Anouk Haaxma (BVHlokaal), Rob Jorg (VVD), Karin Oyevaar (D66) en Gerrit Boonzaaijer (SGP) gaan samen de komende vier jaar uitvoering geven aan de opgaven die de gemeenteraad heeft verwoord in de raadsbrede afspraken voor de periode 2022-2026 en de door collegepartijen gemaakte aanvullende afspraken. Samen met burgemeester Frits Naafs hebben zij de taken en verantwoordelijkheden verdeeld en zijn tot een portefeuilleverdeling gekomen.

Het nieuw gevormde college heeft haar inhoudelijke taken verdeeld in verschillende portefeuilles. Hiermee ontstaat een duidelijke bestuurlijke verantwoordelijkheid voor uitvoering van het takenpakket. Naast de inhoudelijke portefeuilles heeft het college ook besloten over de vertegenwoordiging in diverse gemeenschappelijke regelingen (samenwerkingsverbanden), is vastgelegd hoe het locoburgemeesterschap verdeeld wordt bij afwezigheid van de burgemeester en zijn de dorpen verdeeld over de dorpswethouders. 

Het college van burgemeester en wethouders heeft twee nieuwkomers en drie collegeleden blijven ook in dit college actief. De verdeling is als volgt:

De portefeuille van burgemeester Frits Naafs blijft onveranderd. Hij behoudt de verplichte portefeuilles openbare orde en veiligheid en neemt de verantwoordelijkheid voor integrale handhaving en communicatie en de portefeuille vluchtelingen, nieuwkomers en asielzaken.

Wethouder Anouk Haaxma is nieuw in het college en krijgt de verantwoordelijkheid voor de portefeuilles economische zaken, verkeer en vervoer, openbare ruimte, klimaatadaptatie, natuur en landschap. Ook wordt zij aangewezen als projectwethouder voor het herstel van de gevolgen van de valwind in Leersum. Tot slot wordt wethouder Haaxma dorpswethouder voor de dorpen Leersum, Amerongen en Overberg.

Naast wethouder Haaxma is ook wethouder Karin Oyevaar nieuw in het college. Zij wordt verantwoordelijk voor de portefeuilles onderwijs, jeugd en sport, cultuur, inclusiebeleid, duurzaamheid, organisatie en participatie. Voor het project Doe Maarn Mee is ze aangewezen als projectwethouder en wordt zij dorpswethouder voor Doorn.

Wethouder Rob Jorg behoudt de portefeuille ruimtelijke ordening, maar krijgt daarbij de verantwoordelijkheid over de portefeuille financiën en wordt projectwethouder voor de Allemanswaard en de Marinierskazerne. Daarnaast wordt hij dorpswethouder voor Driebergen-Rijsenburg. Wethouder Jorg zal tevens eerste locoburgemeester zijn op momenten dat burgemeester Naafs afwezig is.

Wethouder Gerrit Boonzaaijer neemt afstand van de portefeuille financiën, maar krijgt daar het sociaal domein voor terug. Daarnaast wordt hij verantwoordelijk voor dienstverlening, vastgoed en grondzaken, de dorpen Maarn en Maarsbergen en diverse projecten. Zo wordt hij projectwethouder voor de ondertunneling in Maarsbergen, het stationsgebied Driebergen-Zeist en de ruimtelijke ontwikkeling rondom de Landelijke Eenheid.

De volledige verdeling van de portefeuilles is te vinden op de website van de gemeente: https://www.heuvelrug.nl/college-2022

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie