Afbeelding
Pixabay

Nieuwe bezuinigingen Utrechtse Heuvelrug uitgesteld

28 mei 2020 om 10:57 Politiek

HEUVELRUG De coronacrisis maakt het onmogelijk om tot een gezonde meerjarenbegroting te komen. Volgens financieel wethouder Gerrit Boonzaaijer (SGP) gaat de crisis de gemeente geld kosten en zijn er opnieuw scherpe ombuigingen en bezuinigingen nodig. Maar op dit moment zijn de onzekerheden te groot om die knopen door te hakken. 

Michiel Schaaij

Tegelijkertijd met die sombere prognose had Boonzaaijer nóg een slechte boodschap: vorig jaar kwam de gemeente een slordige 3,6 miljoen euro tekort. Dat verlies blijkt uit de jaarrekening over 2019, die woensdag bekend werd gemaakt. Een groot deel daarvan komt voor rekening van het budget voor de jeugdzorg en de Wmo. 

NOODKLOK Net als wethouders uit veel andere Nederlandse gemeenten, wijst Boonzaaijer met de beschuldigende vinger naar Den Haag. De regering schoof immers taken uit het sociale domein door naar de gemeenten, maar kortte flink op de bijbehorende budgetten. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft inmiddels de noodklok geluid bij de landelijke politiek.

LICHTPUNTJE Een klein lichtpuntje is volgens Boonzaaijer wel, dat de Heuvelrugse gemeenteschuld vijf miljoen euro lager uitvalt dan eerder werd verwacht. Maar verder zijn de financiële vooruitzichten voor 2020 en de jaren daarna weinig florissant. De coronacrisis zal zeker negatieve gevolgen hebben voor de gemeentelijke bankrekening, zegt de wethouder.

TEGENWIND Vanwege de aanhoudende financiële tegenwind zijn de verwachtingen voor de komende jaren dus ronduit negatief. Een nieuwe, grootschalige bezuinigingsronde is echter pas in 2022 te verwachten. De onzekerheden door de coronacrisis zijn simpelweg te groot om daar nu al besluiten over te nemen. Voor volgend jaar wil Boonzaaijer volstaan met een basale begroting, zonder drastische ombuigingen. 

De komende weken buigt de Heuvelrugpolitiek over de financiële voorstellen van het college. In juli valt dan het besluit over de zogenoemde kadernota. Dat is de voorloper van de begroting voor 2021.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie