Wout Karelse en Joke van den Essenburg bij de pal bij woonhuizen gesitueerde TinQ benzinepompen.
Wout Karelse en Joke van den Essenburg bij de pal bij woonhuizen gesitueerde TinQ benzinepompen. Hanny van Eerden

Vertrouwensbreuk door tankstations

Politiek

MAARSBERGEN Nu de gemeente Utrechtse Heuvelrug geld noch capaciteit wil vrijmaken voor de uitvoering van het Plan van Aanpak voor de verplaatsing van de tankstations langs de N226 in Maarsbergen, lijkt de kern van het dorp af te stevenen op een ongewenste situatie. De Provincie Utrecht haalde onlangs een streep door het hiervoor gereserveerde budget van 2,5 miljoen euro, omdat met de gemeente was afgesproken om hierin samen op te trekken en in gelijke mate bij te dragen. De Dorpsraad Maarsbergen is van mening dat dit niet zomaar kan.

Hanny van Eerden

Met deze onverwachte wending van de uit te voeren plannen ontstaat een niet geringe vertrouwensbreuk met de bestuurders, volgens Wout Karelse, voorzitter van de Dorpsraad Maarsbergen. „Inwoners moeten op hen kunnen bouwen," benadrukt hij.

„Provinciale Staten (PS) nam al in juli 2016 een motie aan voor de verplaatsing van de tankstations. Deze motie van de baan schuiven, vinden wij alleen al in bestuurlijke zin onacceptabel. Bovendien toonden wij begrip voor de gemeentelijke financiële omstandigheden. Wij staan daarom wel achter een verplaatsing op termijn, waarvoor jaarlijks een bepaald bedrag kan worden gereserveerd. De gemeente nam hiervoor desondanks een budget van 0,00 euro op in de kadernota. Om meer redenen is dit een verkeerd besluit met vergaande gevolgen."

VERGAANDE GEVOLGEN Betrokken gedeputeerden hebben de Dorpsraad Maarsbergen meermalen verzekerd van de verplaatsing van de tankstations, ook na het besluit van december 2018 om met de loskoppeling van de ondertunneling vertraging van dat omvangrijke project te voorkomen. Deze loskoppeling werd mogelijk met een verplaatsing van de bij de nieuwe spooronderdoorgang behorende rotonde.

„De recente afwijzing in een brief van gedeputeerde Schaddelee betekent allereerst dat inwoners nu voorgoed substantiële overlast ondervinden," zegt commissielid Olga Matthijssen, tevens omwonende. „Die hinder past totaal niet in de provinciale structuurnota na te streven hoogwaardige fysieke leefomgeving. Vooral leefbaarheid en gezondheid spelen hier een rol. De tankstations veroorzaken geluid- en stankoverlast, verminderde luchtkwaliteit en lichthinder in het donker. Als prijsvechters trekken zij veel extra regioverkeer."

Benzinestations in een dorpskern komen vandaag de dag in Nederland vrijwel niet meer voor.

DREIGING Dat de gemeente Maarsbergen de rug toekeert, is des te meer opmerkelijk, gezien de voorgeschiedenis, volgens bestuurslid en omwonende Joke van den Essenburg. „Zo verleende de gemeente het Shell station vergunning tot uitbreiding met twee pompen met het laten verlopen van de wettelijke termijnen," zegt zij. „Shell heeft tot nu toe gewacht met uitbreiden vanwege de aangekondigde plannen voor verplaatsing. Aan de andere kant van de weg ontving TinQ achteraf een vergunning voor een derde, illegale pomp. Dat had nooit mogen gebeuren. Nu dreigen we hier het ongeloofwaardige aantal van negen pompen voor de deur te krijgen. En dat terwijl de vestigingsplekken zich niet lenen voor de uitgifte van nieuwe brandstoffen. De verplaatsing is daarvoor juist een uitgelezen kans, die nu onbenut blijft."

Het laatste woord is hierover nog niet gezegd, volgens Karelse. „We willen de provincie alsnog verzoeken om bijstand en financiering," kondigt hij aan. „De kosten voor alle vooronderzoeken zijn tenslotte niet voor niets gemaakt."

advertentie
advertentie
PREMIUM
Afbeelding
Onrust door plan voor zonneveld in Overberg: ‘De mensen voelen zich niet gehoord’ 3 uur geleden
Afbeelding
Weer landelijke ophokplicht pluimvee wegens opleving vogelgriep 16 uur geleden
Afbeelding
Politieke partijen buurgemeenten zoeken oplossing veiligheid fietsende leerlingen 5 okt, 07:58
Afbeelding
Heuvelrugpolitiek wil geen omgekeerde vlaggen meer 4 okt, 13:18
Afbeelding
Slechts één inzittende betrokken bij politieachtervolging die eindigde met aanrijding in Driebergen 4 okt, 12:31
PREMIUM
Afbeelding
Herstel van schade door valwind in Leersum kan beginnen 4 okt, 12:00
Afbeelding
Van Barneveld helpt door brand getroffen bakker uit Doorn 4 okt, 08:27