Afbeelding
Monika Wisniewska

Dorpsraad wil af van benzinestations

10 september 2019 om 13:42 Politiek

MAARSBERGEN De dorpsraad is bang dat Shell zijn tankstation aan de Woudenbergseweg alsnog gaat uitbreiden, als de gemeente blijft weigeren om geld uit te trekken voor een kostenonderzoek naar verplaatsing. In een brandbrief aan het college en de Heuvelrugpolitiek noemt de dorpsraad die uitbreiding een doemscenario. 

Michiel Schaaij

OVERLAST De eigenaar van het Shell-benzinestation beschikt over een vergunning om een bredere oprit aan te leggen, de overkapping te vergroten en twee extra brandstofpompen te plaatsen. Omwonenden vrezen dat zo'n uitbreiding zorgt voor nog meer overlast dan ze nu al ervaren. Ze willen dat wethouder Gerrit Boonzaaijer (SGP) alsnog 25.000 euro beschikbaar stelt voor een kostenonderzoek naar de verplaatsing.

ZONDE Ook de provincie vindt de uitplaatsing van de Shell- en TinQ-stations gewenst. Gedeputeerde Staten willen daarom in gelijke mate meebetalen aan een kostenonderzoek. Maar volgens wethouder Boonzaaijer heeft Utrechtse Heuvelrug geen geld om de financiële consequenties van de verplaatsing te dragen. Daarom zou een onderzoek daarnaar zonde van het geld zijn.

ONFATSOENLIJK Dat de gemeenteraad hiermee akkoord ging, noemt de dorpsraad ,,bestuurlijk niet fatsoenlijk". De verplaatsing van de twee benzinestations werd tijdens de verkiezingscampagnes van vorig jaar nog door vrijwel alle politieke partijen als belangrijk speerpunt voor Maarsbergen gezien. Bovendien steekt het de briefschrijvers ,,dat er ook op termijn geen enkele ruimte wordt gecreëerd of naar andere creatieve oplossingen wordt gezocht".

PILOT Volgens de dorpsraad strijden bewoners al vier jaar voor een gezondere leefomgeving rondom de Woudenbergseweg. Ze vrezen dat daar op deze manier geen schot in komt en doen een beroep op de politiek om ,,in ieder geval beweging te houden in het proces." Ze willen dat Maarsbergen een pilot wordt voor toekomstig overheidsbeleid, waarbij alle tankstations uit de kernen van alle dorpen moeten verdwijnen.

advertentie
advertentie