Afbeelding
Provincie Utrecht

Provincie ondertekent plannen voor aanpak Lekdijk bij Amerongen

Overig

AMERONGEN Provincie Utrecht heeft als partner de plannen voor de ontwikkelingen op het dijktraject Amerongen-Wijk bij Duurstede ondertekend. De provincie, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, gemeenten, Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer trekken samen op voor ,,een veilige en mooie Lekdijk.” 

De samenwerking biedt kans om de noodzakelijke dijkversterking, waar het waterschap primair verantwoordelijk voor is, te combineren met investeringen in natuur, cultuurhistorie en recreatie, aldus de provincie.

RUSTPUNTEN Bij het dijkversterkingstraject Amerongen-Wijk bij Duurstede krijgt volgens de provincie de biodiversiteit in de uiterwaarden een impuls. ,,Ook wordt bekeken waar nieuwe rustpunten op de dijk kunnen komen. Deze punten geven kans rustig vanaf de dijk te genieten van het prachtige landschap.”

ONMISBARE SCHAKELS Gedeputeerde Hanke Bruins Slot vindt het belangrijk dat partners de handen ineenslaan. ,,Het is goed nieuws dat we samen weer nieuwe stappen zetten voor een mooie en veilige Lekdijk. Onze dijken zijn onmisbare schakels voor een veilige woonomgeving en gelijktijdig zijn het waardevolle gebieden waar wandelaars en fietsers kunnen genieten van natuur en cultuurhistorie.”

De aanpak van de Lekdijk maakt deel uit van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Het waterschap versterkt de Lekdijk tussen Amerongen en Schoonhoven over een totale lengte van 55 kilometer. De aanpak is opgedeeld in zes deeltrajecten. Verschillende partners haken aan bij de deeltrajecten om verschillende opgaven te combineren. De uiteindelijke inzet is zowel een mooie als een veilige dijk te realiseren die klaar is voor de toekomst.

advertentie
Afbeelding
Welkom Aan Tafel: een zomerse proeverij thuis 3 uur geleden
Afbeelding
Peer Kalk uit Doorn strijdt met waterstofboot in Monaco om de wereldtitel 6 uur geleden
Afbeelding
Win een mooie prijs met je zomerfoto 7 uur geleden
PREMIUM
Afbeelding
Maarn op weg naar duurzame wijken 12 uur geleden
Afbeelding
Open tuin bij Hindersteyn 29 jun, 16:49
Afbeelding
Burgemeester Naafs sluit woning in Doorn 29 jun, 13:47
PREMIUM
Afbeelding
Onrust rond varkensbesluit; politieke zorgen over uitbreiding veehouderij 29 jun, 12:33