Afbeelding
Waterschap Vallei en Veluwe

Inwoners Heuvelrug betalen relatief weinig waterschapsbelasting

12 maart 2023 om 11:00 Natuur en milieu

HEUVELRUG Waterschappen hebben dit jaar voor hun begroting 260 miljoen euro meer nodig aan belastingen dan in 2022. Dat komt onder andere door de gestegen kosten die ze hebben voor energie. In totaal heffen waterschappen dit jaar ruim 3,5 miljard euro belasting, zo heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek berekend.

Huishoudens, boeren, bedrijven en natuurbeheerders betalen de belastingen aan het waterschap dat in hun regio actief is. Zo’n waterschap is verantwoordelijk voor het waterbeheer, dus bijvoorbeeld het voorkomen van overstromingen, en de zuivering van afvalwater. Voor het aanleggen of onderhouden van dijken en andere waterkeringen verwachten de 21 waterschappen in Nederland dit jaar zo’n 1,9 miljard euro te heffen. Voor de waterzuivering is nog eens 1,6 miljard euro nodig.

Huishoudens in het gebied van waterschap Vallei en Veluwe, waar een deel van onze gemeente in valt, zijn relatief goedkoop uit. Een eenpersoonshuishouden met een eigen woning betaalt hier 189 euro waterschapsbelasting, een meerpersoonshuishouden met een eigen woning betaalt 319 euro. Het grootste deel van de Utrechtse Heuvelrug valt onder het hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en inwoners van die gemeente zijn duurder uit: 240 euro voor eenpersoonshuishoudens en 368 euro voor meerpersoonshuishoudens.

(de tekst gaat onder het kaartje verder)


Op deze kaart zie je de begrote heffing voor de waterschappen in 2023, uitgesplitst op eenpersoonshuishoudens en meerpersoonshuishoudens. De hoogte van deze heffingen verschilt per waterschap en hangt af van de WOZ-waarde van de woning en het aantal bewoners. In dit bericht is uitgegaan van een WOZ-waarde van 370 000 euro. Op het moment van publiceren is de gemiddelde WOZ-waarde voor 2023 van een woning in Nederland nog niet definitief bekend.

ANDERE REGIO’S

Gezinnen met een eigen huis zijn dit jaar het meeste kwijt in Waterschap de Scheldestromen in de provincie Zeeland. Bij een gemiddelde waarde van hun woning betalen deze ‘meerpersoonshuishoudens’ 551 euro. Ook in Noorderzijlvest en Hoogheemraadschap van Delfland zijn meerpersoonshuishoudens een stuk meer kwijt dan gemiddeld.

In het Waterschap de Dommel in Noord-Brabant liggen de heffingen voor meerpersoonshuishoudens met een eigen woning het laagst. Zij betalen gemiddeld 288 euro. Ook in Waterschap Vallei en Veluwe en Aa en Maas is er sprake van een lage rekening. 

Eenpersoonshuishoudens zijn ook het duurste uit in de provincie Zeeland. Waterschap de Scheldestromen heft gemiddeld voor 408 euro.

In het Brabantse Waterschap De Dommel betalen alleenwonenden de minste heffing, gemiddeld 176 euro.

STIJGENDE KOSTEN

De Unie van Waterschappen waarschuwde afgelopen najaar al voor de stijgende kosten en de gevolgen daarvan voor de waterschapsheffingen. De koepelorganisatie rekende toen op gemiddeld 12 euro meer belastingen voor waterschappen voor alleenstaande huurders en 30 euro meer voor gezinnen met een eigen huis. Naast de fors gestegen energierekening hebben waterschappen dat geld ook nodig voor investeringen om de waterhuishouding aan te passen aan klimaatverandering. Lees hier het bijbehorende CBS-bericht.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie