Afbeelding
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Waterschap ondertekent pact voor meer groen en blauw in regio

Natuur en milieu

HEUVELRUG Namens Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden ondertekende hoogheemraad Bert de Groot maandag samen met bijna veertig overheden, natuurorganisaties en andere partners het pact van Groen Groeit Mee. Met het pact benadrukt het waterschap de ambitie om bij alle ruimtelijke plannen (recreatief) groen en water evenredig en volwaardig te laten meegroeien. ,,Het is vanzelfsprekend om mobiliteit en infrastructuur aan het begin van een ruimtelijk project mee te nemen, anno 2022 voegen we hier ‘groen en blauw’ aan toe”, aldus De Stichtse Rijnlanden.

De Utrechtse regio groeit de komende jaren flink. Door Groen Groeit Mee spreken de deelnemende partijen af, om bij alle ruimtelijke plannen en gebiedsontwikkelingen groen en water steeds volwaardiger integreren. ,,Alleen op die manier zijn we optimaal voorbereid op het veranderende klimaat. Als waterschap willen we een meer sturende rol als het gaat om ruimtelijke beslissingen. Dat vraagt om een integrale denkwijze, samen met andere overheden. Daarom is het waterschap blij met de ondertekening van het pact voor Groen Groeit Mee.”

SAMENWERKEN Voor het realiseren van de ambitie is volgens de partners een brede inzet en een lange adem nodig en zij zijn trots dat het pact in het nieuwe regeerakkoord wordt genoemd. ,,Het delen van de ambitie en het respectvol samenwerken met oog voor de verschillende belangen voor het landelijk gebied vormt de basis van de samenwerking. We vinden het dan ook belangrijk om de verdere invulling samen met de landbouwsector te doen.”

De Utrechtse regio behoort tot de meest competitieve regio’s in Europa, aldus het waterschap. ,,Veel mensen willen hier werken en wonen, mede door de groene leefomgeving. Tegelijkertijd is ook de snelst groeiende regio van Nederland. Het is een uitdaging om het juiste evenwicht tussen woningen, infrastructuur, groen en landschap te bewaren.”

MIX Groen en blauw zijn van grote waarde als het gaat om de gezondheid van inwoners, klimaatadaptatie en biodiversiteit. ,,We werken mee aan een goede mix van groen, landbouw, natuur, landschap en water door deze elementen voortaan op te nemen in ieder ruimtelijk plan. Verstedelijking en het versterken van bestaand en nieuw groen worden in samenhang ontwikkeld, zodat het geheel bijdraagt aan de kwaliteit van de regio.” De komende tijd gaat het waterschap aan de slag met het uitwerken van een aantal concrete (voorbeeld)projecten.

De vier Utrechtse waterschappen, U16, Regio Amersfoort en het Utrechtse deel van de Regio Foodvalley werken onder regie van de provincie Utrecht samen aan Groen Groeit Mee. Naast deze overheden zijn ook de groene organisaties betrokken, zoals Het Utrechts Landschap, Natuurmonumenten of Staatsbosbeheer.

advertentie
Afbeelding
Welkom Aan Tafel: een zomerse proeverij thuis 6 uur geleden
Afbeelding
Peer Kalk uit Doorn strijdt met waterstofboot in Monaco om de wereldtitel 8 uur geleden
Afbeelding
Win een mooie prijs met je zomerfoto 10 uur geleden
PREMIUM
Afbeelding
Maarn op weg naar duurzame wijken 14 uur geleden
Afbeelding
Open tuin bij Hindersteyn 29 jun, 16:49
Afbeelding
Burgemeester Naafs sluit woning in Doorn 29 jun, 13:47
PREMIUM
Afbeelding
Onrust rond varkensbesluit; politieke zorgen over uitbreiding veehouderij 29 jun, 12:33