Afbeelding
Pixabay

Utrechtse Heuvelrug verkent samen met Ede plannen voor zonnelint langs A12

13 juli 2021 om 17:30 Natuur en milieu

HEUVELRUG/EDE Een lint van zonnepanelen langs de noordzijde van de A12, van Driebergen tot Ede over een afstand van circa 34 kilometer, spreekt zowel de gemeenteraad als het college van Ede aan. ,,Een zonnelint is een prima idee, wij omarmen het als college”, zegt de Edese wethouder Geert Ritsema. Ede gaat meedoen aan een verkenning om het zonnelint te realiseren en daartoe overleggen met de gemeentebesturen van Utrechtse Heuvelrug, Woudenberg, Renswoude en Veenendaal. 

Komend najaar verwacht de Edese raad het resultaat van de verkenning ,,om te komen tot een meer actief beleid om binnen de gemeente groene en duurzame energie op te wekken op restgronden.” Recent heeft Ede nog een plan in ontwikkeling genomen om een tiental grotere windturbines langs de A30 en A12 tot stand te brengen.

ENERGIECLUSTER Voor Ede kan het betekenen dat langs de twee snelwegen een energiecluster ontstaat waar zon en wind worden gecombineerd. Ook Rijkswaterstaat doet actief onderzoek naar zonnelinten langs snelwegen. Dat kan voor een groot deel gebeuren op zogeheten restgronden en dat wordt voor plaatsing van zonnepanelen als eerste mogelijkheid gezien door raad en college. ,,In de Edese Wind- en Zonnewijzer is benoemd dat de focus voor de plaatsing van zonnepanelen in eerste instantie moet liggen op daken en restgronden. Met dit initiatief wordt een bijdrage geleverd aan het behalen van de doelstelling van de betrokken gemeenten om CO2-neutraal en energieneutraal te worden.”

De raad wil ook onderzoeken of inwoners van Ede zelf een (deel) van het zonnelint kunnen verwerven om daarmee lokaal eigenaarschap, participatie en draagvlak te stimuleren. 

DRIEBERGEN-MAARN De raad van Utrechtse Heuvelrug nam eerder een motie aan waarbij wordt uitgesproken dat tussen de A12 en de spoorbaan Arnhem-Utrecht over het traject tussen Driebergen en de afslag Maarn (4,5 kilometer) een strook grond ligt met ,,waarschijnlijk voor de opwekking van zonne-energie ideale situering.” Op deze grond liggen tot 2040 geen claims of andersoortige plannen voor uitbreiding van het spoor en ook geen plannen voor uitbreiding van de A12. De strook grond heeft ook geen belangrijke natuurwaarde. ,,Bij een grondopstelling van zonnepanelen op deze locatie kan waarschijnlijk een potentiële opbrengst van elektrische energie worden gerealiseerd van 5 tot 8 megawatt, afhankelijk van de positionering en de techniek.”

DOELSTELLINGEN De opbrengst van elektrische energie kan nog vele malen groter worden wanneer het gehele traject van Driebergen tot Ede kan worden benut. Energiedeskundigen wijzen erop dat de gedachte bij veel gemeenten is dat plaatsing van zonnepanelen minder weerstand oproept dan de plaatsing van grote windturbines. ,,Maar om de gewenste klimaatdoelstellingen te halen zal blijken dat zowel zonnepanelen als windturbines nodig zijn.” 

In Gelderland werken zes energieregio’s eraan dat in de provincie in 2030 ruim de helft minder broeikasgassen, zoals CO2, uitgestoten wordt. ,,Tot 2030 zijn zonne- en windenergie geschikt om snel bij te dragen aan schone lucht en een beter klimaat.” Er wordt op gewezen dat energie opwekken niet ophoudt bij de gemeentegrens en ook niet bij de regiogrens. Het plan voor een aaneengeschakeld lint van zonnepanelen langs de A12 wordt dan ook gezien als een mooi voorbeeld van intergemeentelijke samenwerking. 

Door Gerard van Wijk

advertentie
advertentie