Afbeelding
fabersam (pixabay)

‘Inwoners worden gefopt met inspraak over windmolens en zonnevelden’

16 februari 2021 om 12:30 Natuur en milieu

HEUVELRUG Inwoners moeten ‘nee’ kunnen zeggen, tegen de komst van windmolens en zonnevelden in de gemeente. Volgens BVHLokaal stellen de komende informatie- en inspraakavonden niets voor. ,,Die lijken er slechts voor te zijn om inwoners over de streep te trekken van de op voorhand al vaststaande besluiten”, zegt de partij in een persbericht. 

door Michiel Schaaij

Partijleider Anouk Haaxma wil donderdagavond wethouder Rob Jorg (VVD) aan de tand voelen over die gang van zaken. In de fractie van BVHLokaal leeft al langer ongenoegen over de manier waarop de participatie rond de regionale energiestrategie (RES) is geregeld. Ook in andere gemeenten klinkt kritiek op de inspraak bij hun energieplannen. 

UITSTOOT Volgens landelijke en internationale klimaatakkoorden moet de uitstoot van koolstofdioxide de komende decennia drastisch omlaag. Ook Utrechtse Heuvelrug moet mee in de overgang naar een duurzame energievoorziening. Het college maakt daar in samenwerking met omringende gemeenten werk van. Maar volgens BVHLokaal neemt het college te weinig tijd om met inwoners in debat te gaan. 

BELEIDSKEUZES Bovendien lijken de uitkomsten al vast te liggen, want er is geen mogelijkheid om simpelweg ‘nee’ te zeggen, aldus BVHLokaal. Die klacht komt niet uit de lucht vallen. In een informatiebrief die vier ambtenaren vorig najaar namens het college naar de gemeenteraad stuurden, staat letterlijk: ,,Door mensen te betrekken krijgen ze meer begrip voor de gemaakte beleidskeuzes”.

HANGIJZER De komst van windturbines en zonnevelden is het heetste hangijzer in de regionale strategie. Via een gemeentelijke enquête konden Heuvelruggers eerder vragen beantwoorden over de plaatsing van dergelijke installaties in het buitengebied. De antwoorden zouden worden gebruikt bij het opstellen van de randvoorwaarden voor lokale opwekking van wind- en zonnestroom. 

SUGGESTIEF Op Twitter leverden enkele inwoners kritiek op de enquête, omdat deelnemers niet de keuze voorgelegd kregen om de komst van windmolens helemaal af te wijzen. Elders in het land maken tegenstanders soortgelijke bezwaren tegen gemeentelijke peilingen. Datzelfde bezwaar wordt nu door BVHLokaal geuit tegen de informatie- en inspraakavonden van komende donderdag en volgende week dinsdag. De partij betitelt die als een fopspeen.

advertentie
advertentie