Afbeelding
PvdD Utrechtse Heuvelrug

‘Zorgvuldige afweging nodig bij het kappen van bomen in Leersum’

Natuur en milieu Noodweer in Leersum 2021

HEUVELRUG Partij voor de Dieren Utrechtse Heuvelrug roept het college van de gemeente Utrechtse Heuvelrug dringend op om zorgvuldig te werk te gaan bij het blessen en kappen van bomen bij het opruimen van de schade veroorzaakt door de heftige valwind op 18 juni jongstleden.

,,De storm heeft enorm veel schade veroorzaakt, een ontzettende heftige, traumatiserende gebeurtenis voor de inwoners van Leersum. Nu er relatieve rust is weergekeerd blijken de zorgen echter nog niet voorbij; veel inwoners slaan alarm omdat de gemeente te rigoureus te werk lijkt te gaan bij het blessen en kappen van de bomen die nog wel overeind staan. In een artikel in De Kaap (27 juni 2021) stelt boomdeskundige Edwin Smit dat het kappen niet erg zorgvuldig plaatsvindt, waardoor gezonden bomen ook beschadigd raken, en dat er veel bomen gestipt worden die met de juiste snoeibeurten nog gewoon oud kunnen worden. Laat het principe van zorgvuldigheid en behoud van bomen leidend zijn bij alle kap- en snoeiwerkzaamheden”, aldus de fractie van Partij voor de Dieren. 

De Partij voor de Dieren Utrechtse Heuvelrug vraagt aandacht voor de volgende punten:

ANALYSE ,,Doe niet aan haastwerk/paniekvoetbal. Maak eerst een zorgvuldige analyse van welke bomen daadwerkelijk op dit moment nog een gevaar vormen of echt niet meer te redden zijn. Extreme weersomstandigheden zullen steeds vaker voorkomen en we kunnen niet steeds reageren door zoveel mogelijk bomen weg te halen. Daarmee creëren we binnen de kortste keren niet alleen een onleefbare leefomgeving, maar veroorzaken we op termijn grotere problemen: hittestress en wateroverlast bijvoorbeeld. Jonge aanplant kan geenszins de functie overnemen van volwassen bomen.”

BOMENBEHEER ,,Valwind is overmacht”, vervolg de PvdD-fractie. ,,Maar een dergelijk extreme weersomstandigheid raakt altijd (eerst) de bomen die kwetsbaar zijn geworden door menselijke onkunde/fouten, zoals het afhakken van wortels bij het kabels leggen, het te veel asfalteren (parkeerplaatsen aanleggen bijvoorbeeld, wat zorgt voor bodemverdichting), het verkeerd snoeien of juist niet snoeien en kandelaberen. Bij veel van de bomen die zijn omgewaaid is te zien dat de wortelkluiten te klein zijn en deze al eerder waren aangetast: boomdeskundige Ronald Vrij constateert zwamaantastingen, afgehakte wortels, bodemverdichting, kluiten die niet in verhouding met de kroon zijn. De verzwakte bomen gaan om en kunnen dan een domino-effect veroorzaken waarbij ook de gezonde bomen worden meegesleurd. Met goed bomenbeheer kan dit voorkomen worden.”

INVESTEREN Bomenbeheer is een vak en van groot belang gezien de toenemende invloed van klimaatverandering op de natuur en onze groene leefomgeving, vervolgt de Partij voor de Dieren. ,,Investeer in deskundig bomenbeheer waarbij steeds een zorgvuldige afweging gemaakt kan worden tussen mogelijke risico’s, de vitaliteit van de boom, het belang van groen en volwassen bomen in onze woonomgeving. Het is zaak een plan te maken voor de korte en langere termijn, waarbij de vraag centraal moet staan hoe we bomen kunnen beheren zodat deze zoveel mogelijk tegen extreme weersomstandigheden bestand zijn. Investeer in goede boomdeskundigen die dit op de juiste wijze kunnen uitvoeren.”

DIEREN EN VOGELS ,,Doordat er nu veel haast gemaakt wordt met het weghalen van bomen komen dieren en vogels in het nauw. Er is door de storm ontzettend veel habitat verwoest en ook is er nog helemaal geen zicht op hoeveel dieren gestorven of gewond zijn geraakt door de storm. Door nu onnodig of te rigoureus te kappen krijgen dieren en vogels weer een grote tegenslag te verwerken. Dit geldt ook voor de bomen aan de Lomboklaan, die vrijwel volledig verwoest is. De vleermuizen die daar nestelden en foerageerden moeten ondersteund worden bij het vinden van een nieuw onderkomen.”

advertentie
PREMIUM
Afbeelding
‘Het is gewoon leuk om mee te doen’ 7 uur geleden
PREMIUM
Afbeelding
Crowdfunding voor rolstoelbus voor broertjes uit Driebergen 15 uur geleden
PREMIUM
Afbeelding
Anne Laros maakt winnend ontwerp van monument valwind Leersum 2 jul, 13:52
PREMIUM
Afbeelding
Bewoners Doornse Vossensteinsteeg zijn verkeersoverlast beu 2 jul, 10:29
PREMIUM
Afbeelding
Siepie Roorda vijftig jaar lid van Aurora: ‘Veel veranderd, maar liefde voor muziek blijft’ 2 jul, 07:24
Afbeelding
Lokaal nieuws blijft op peil ondanks hogere energie- en papierprijzen 1 jul, 11:46
PREMIUM
Afbeelding
In korte tijd veel hulp voor Irpin: ‘Iedereen zet zich in voor de wederopbouw’ 1 jul, 07:30