Het Leersumse Veld wordt van alle kanten bekeken op de 'Dag van de veldbiologie'.
Het Leersumse Veld wordt van alle kanten bekeken op de 'Dag van de veldbiologie'. Jan Katsman

'Beleef de mooie dingen van de natuur'

27 september 2019 om 06:29 Natuur en milieu

LEERSUM De KNNV houdt op 5 oktober, tijdens de Week van de veldbiologie, zes activiteiten op het Leersumse Veld. Experts van de vereniging nemen belangstellenden mee om hen te vertellen over specifieke onderwerpen als mossen, paddenstoelen, planten en vogels. Degenen die liever de handen uit de mouwen steken, kunnen aan terreinonderhoud doen. Verzamelplaats is een tent bij de Veldschuur van Staatsbosbeheer aan de Maarsbergseweg in Leersum. De activiteiten zijn gratis, aanmelden is niet nodig en gereedschap is aanwezig.

Edith Hazelzet

Wie het Leersumse Veld eens van een andere kant wil zien, kan op 5 oktober op pad met leden van de KNNV-afdeling Zeist, Utrechtse Heuvelrug en Kromme Rijngebied. De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging, is de landelijke vereniging voor veldbiologie. Voor en van natuurliefhebbers en -beschermers, en voor mensen die graag meer over de natuur, planten en dieren willen weten. KNNV-afdelingen in het hele land organiseren in de 'Week van de veldbiologie' activiteiten onder het motto: beleef de mooie dingen van de natuur. Het doel is om zoveel mogelijk mensen van allerlei aspecten van de natuur te laten genieten.

NAAR BUITEN Jan Katsman uit Leersum geeft één van de excursies. Hij is al sinds mensenheugenis lid van de vereniging. ,,Deze werd 110 jaar geleden opgericht, en onze afdeling volgde in 1907. Het is een mooie club, die voornamelijk werkte aan de kennisvermeerdering van de eigen leden. Nu vindt het bestuur de taak naar buiten toe ook belangrijker. We organiseren bijvoorbeeld korte cursussen van een paar avonden voor iedereen, over vogels of planten. En nu deze dag."

PROGRAMMA Elke werkgroep van de afdeling organiseert een activiteit. De natuurwerkgroep gaat van 10:00 tot 14:00 uur het veld in. De opslag van Amerikaanse vogelkers in het bosperceel langs het Kabouterpad moet met wortel en al uitgetrokken worden. De landschapswandeling van 10:30 tot 12:00 uur onder leiding van Katsman, gaat over het ontstaan van het Leersumse Veld, grondgebruik door de eeuwen heen, schaapskuddes, bosaanplant en bosbeheer. ,,En niet te vergeten de droogte. Het is nog droger dan in 2018. Het tekort is niet aangevuld. Het eerste en tweede ven op het veld staan droog. In de derde plas staat nog iets van water, maar ik heb er nog nooit zoveel zand gezien." Onderweg vertelt libellenexpert Katsman over de planten en dieren die hij tegenkomt. ,,Libellen verwacht ik daarbij niet. Door het weinige water heb ik er de afgelopen zomer minder dan ooit gezien, zorgwekkend. Sommige soorten zag ik helemaal niet, andere nauwelijks."

Om 11:00 uur start er een mossenexcursie van een uur. En om van 12:00 tot 13:00 uur gaat de plantenwerkgroep met deelnemers op zoek naar specifieke planten van de heide. Wie meer wil weten over de vogels op het Leersumse Veld gaat mee van 13:00 tot 14:00 uur. En tot slot neemt een mycoloog van 14:00 tot 15:00 uur mensen mee die meer willen weten van paddenstoelen. Dit zijn de vruchten van een ondergronds netwerk van schimmeldraden. Tijdens een zoektocht naar paddenstoelen wordt het verhaal verteld van de samenwerking tussen sommige bomen en de schimmeldraden.

SAMEN De KNNV werkt veel samen met andere natuurorganisaties. Leden voeren inventarisaties en tellingen uit t.b.v. terreinbeheerders en stichtingen als Floron (planten), Sovon (vogels), RAVON (vissen, amfibieën en reptielen) en de Vlinderstichting. Regionaal geeft de KNNV, samen met het IVN, het blad 'De grote ratelaar' uit, dat wordt verspreid over ruim 500 leden. Ook werkt men mee aan 'Operatie Steenbreek en 'Het jaar van de bij'.

advertentie
advertentie