Paul Blom, Jesseka Batteau en Daniël Kuyper van de PvdDUH en burgemeester Frits Naafs.
Paul Blom, Jesseka Batteau en Daniël Kuyper van de PvdDUH en burgemeester Frits Naafs. Edith Hazelzet

Bijna tweehonderd meldingen van vuurwerkoverlast

9 januari 2020 om 09:15 Maatschappelijk

HEUVELRUG De Partij voor de Dieren Utrechtse Heuvelrug (PvdDUH) heeft maandag 6 januari haar rapportage over vuurwerkoverlast in de gemeente overhandigd aan burgemeester Naafs. Deze is gebaseerd op meldingen van inwoners via het lokale vuurwerkmeldpunt dat de partij opzette.

Edith Hazelzet

Volgens burgemeester Naafs was de vuurwerkoverlast dit jaar intenser, met name in Driebergen. Dat komt overeen met de cijfers van het meldpunt, waar Driebergen op 1 stond met 65 meldingen, gevolgd door 40 meldingen uit Doorn, 25 uit Leersum, negentien uit Maarn - Maarsbergen, 10 uit Amerongen - Overberg, en 20 in de categorie overig. Tussen 10 december 2019 en 3 januari 2020 heeft het meldpunt in totaal 179 meldingen ontvangen. Tot en met tweede kerstdag waren dat er 56. Vanaf de start van de vuurwerkverkoop steeg dit aantal tot 109 reacties. Na 31 december nam het aantal meldingen af, tot vijf per dag.

TOP 5 Uit de meldingen die via de website vuurwerkoverlastuhr.nl gedaan werden, kwamen de volgende vormen van overlast het meest naar voren: 89% van de melders heeft overlast door harde knallen (vuurwerkbommen); 53% nam gevaarlijke of stressvolle situaties voor (huis)dieren waar; 27% ervaart overlast door rondslingerend vuurwerkafval, 22% door vuurwerksmog (ongezonde kruitdampen) en 16% vond dat er gevaarlijke situaties voor voorbijgangers ontstonden. De cijfers van het meldpunt geven volgens de PvdDUH inzicht in de reikwijdte en aard van het probleem van vuurwerkoverlast in de gemeente, zoals ervaren door de inwoners. De ervaringen van de hulpdiensten kunnen hieraan nog toegevoegd worden. De partij beveelt de gemeente aan de uitkomsten te gebruiken bij de beleidsvorming rond specifieke vuurwerkzones, in aanloop naar een algeheel vuurwerkverbod.

INHOUD MELDINGEN Het volledige rapport is te downloaden via www.vuurwerkoverlastuhr.nl. In de geanonimiseerde meldingen in de bijlage valt een aantal zaken op. De meldingen startten zodra het meldpunt actief werd, dus ver voor de datum voor het legaal afsteken. Het gebrek aan handhaving wekt veel irritatie en wordt vaak genoemd. Verder blijkt dat ruim 75 meldingen overdag afgestoken vuurwerk betreffen. Vanaf de schemering nemen de incidenten toe, tot in de nacht. Inwoners geven aan, dat niet alleen hun dieren bang zijn, maar ook zijzelf. Dieren worden binnengehouden en incidenteel tijdelijk elders ondergebracht. Vooral vanwege de enorm harde knallen: 'Het huis trilt ervan'. Sommigen wagen zich dagenlang niet of nauwelijks buiten. Een enkeling meldt negatieve gezondheidseffecten vanwege astma en PTSS. Verder geeft men aan dat de grenzen van vuurvrije zones verruimd moeten worden, omdat deze nu te dicht tegen de te beschermen gebouwen aanliggen, waarmee de overlast blijft. Ook vraagt iemand zich af waarom stiltegebieden niet per definitie vuurvrij zijn. De lage leeftijd van de afstekers is herhaaldelijk opgevallen, net als het gebrek aan ouderlijk toezicht. Er wordt melding gemaakt van het bewust gooien van vuurwerk naar derden, waaronder kinderen. Een aantal inwoners schrijft een langer pleidooi voor afschaffing, eentje vat het als volgt samen: 'Deze terreur moet stoppen!'

MOTIE Burgemeester Naafs gaf bij de overhandiging van de rapportage aan blij te zijn met het initiatief van de PvdDUH voor het lokale vuurwerkmeldpunt. Ook voelde hij zich in zijn voornemen tot een vorm van vuurwerkverbod, gesterkt door de positieve reacties vanuit de zaal tijdens de nieuwjaarsreceptie. De PvdDUH zal doorgaan met het meldpunt zolang het nodig is.

advertentie
advertentie