bermtalud behorend bij het beschermd dorpsgezicht van Amerongen
bermtalud behorend bij het beschermd dorpsgezicht van Amerongen Bram Mabelis

Plan tot verkoop van een bermtalud

31 januari 2022 om 10:59 Lokaal Deel je nieuws

Plan tot verkoop van een bermtalud

Een meerderheid van de raadsleden heeft tijdens de vergadering van 24 januari gestemd voor de verkoop van een stijl bermtalud aan particulieren. Het gaat om een grasrijke berm aan de oostrand van de bebouwde kom van Amerongen dat minstens vijftig jaar lang door de gemeente wordt beheerd (zie artikel “Protest verkoop talud” in De Kaap van 27.01.2022). Tegen het plan tot verkoop zijn bezwaarschriften gestuurd naar de gemeenteraad, zowel door buurtbewoners, als de plaatselijke Vereniging voor Dorp en Natuur en de Werkgroep Biodiversiteit van Goed Volk, maar slechts enkele raadsleden vonden het de moeite waard om de situatie ter plekke te bekijken of contact op te nemen met bezwaarden om zich beter te laten informeren over waarden die verloren gaan bij verkoop.  Ook tijdens de beeldvormende vergadering (22.11.2021) bleek dat de meeste raadsleden zich slecht hadden voorbereid en niet goed op de hoogte waren van de plaatselijke situatie. Verkoop levert geld op en dan wordt al gauw onze handelsgeest actief. Een begrip als geld wordt begrepen, een begrip als biodiversiteit niet of nauwelijks. Men denkt daarbij wellicht aan een bloemrijke vegetatie, maar niet aan de kenmerkende insecten en andere ongewervelde dieren die in een vegetatie van inheemse plantensoorten voorkomen. Vooral als zo’n vegetatie tientallen jaren lang op dezelfde wijze wordt beheerd hebben veel soorten zich aan de situatie kunnen aanpassen. De meeste diersoorten krijg je moeilijk te zien, ze zitten immers deels onder de grond, maar ze kunnen een cruciale rol in het ecosysteem vervullen. Bij verkoop gaat het ecosysteem naar verwachting op de schop. Het college van B&W heeft weliswaar toegezegd dat het groene karakter van het bermtalud behouden zal blijven, maar met de aanduiding groen wordt al te kennen gegeven dat men niet begrijpt waar het de indieners van de bezwaarschriften om gaat.

Bram Mabelis (ecoloog)
Amerongen
 

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie