'Dit ontwerp is nog niet definitief en zal voor realisatie eerst worden besproken met omwonenden en gebruikers.'
'Dit ontwerp is nog niet definitief en zal voor realisatie eerst worden besproken met omwonenden en gebruikers.' Stichting Kasteel Amerongen

Van modderpoel naar statig bomenplein

Historie

AMERONGEN Van het ooit zo statige Margaretha Turnorplein in Amerongen is weinig meer over. Als het regent is het modderig en men struikelt over de vele kuilen. Dat schrijft de Stichting Kasteel Amerongen in een persbericht. Stichting Kasteel Amerongen is samen met gemeente Utrechtse Heuvelrug van plan het plein opnieuw in te richten. Het uitgangspunt daarbij is herstel van het plein als bomenplein. Daarnaast kan de naastgelegen school het plein gebruiken als speelplek, voor parkeren en beperkte evenementen.

Het Margaretha Turnorplein heeft sinds 1683 meerdere transformaties doorgemaakt. Tot de Tweede Wereldoorlog kenmerkte het terrein zich als groen bomenplein. Tussen 1944 en 1945 is een deel van de zuidelijke boomaanplant gekapt. Sinds 1977 is het plein in gebruik als openbare parkeerplaats vanwege het toenemende autogebruik. Landschapsarchitect Patricia Debie: ,,De historische context met het kasteel ontbreekt in de huidige situatie. De inrichting is onsamenhangend, de zichtassen zijn vervaagd en de contour van het plein is niet meer zichtbaar. De verharding is in een zeer slechte staat en de sterk verdichte bodem zorgt voor zeer slechte groeiomstandigheden voor de nog resterende monumentale bomen. Restauratie is dan ook hoog nodig."

ARCHEOLOGISCHE ONDERZOEKEN Of dit plan doorgaat, is afhankelijk van de benodigde vergunningen. Om die vergunningen rond te kunnen krijgen, zijn er diverse onderzoeken nodig. In de komende weken staat er onder andere een boomonderzoek en archeologisch onderzoek op de planning. ,,De impact hiervan zal niet groot zijn en de verwachting is dat omwonenden geen last zullen ondervinden", aldus de Stichting Kasteel Amerongen. 

CROWDFUNDING De benodigde financiering voor het plein is nog niet helemaal rond. ,,Er is gelukkig al veel toegezegd; zoals eerder in de pers te lezen was heeft onder andere het Utrechtse parelfonds (provincie Utrecht) een toezegging gedaan. Wij benaderen nog andere fondsen en ook starten we een crowdfunding." 

Meer informatie over het herstel van het plein is binnenkort te vinden op www.kasteelamerongen.nl. 

advertentie
advertentie
Afbeelding
Maand van de geschiedenis bij Museum Huis Doorn 5 uur geleden
Afbeelding
Gemeente Utrechtse Heuvelrug maakt afspraken over duurzame woningbouw 7 uur geleden
PREMIUM
Afbeelding
Hoofdbrekens door hoge gasprijs (1): ‘Wordt Nederland een derdewereldland?’ 9 uur geleden
PREMIUM
Afbeelding
Atelierroute dit jaar uitgebreid: ‘Hopen op een creatieve verbinding tussen jong en oud’ 18 uur geleden
Afbeelding
Leerlingen zamelen geld in voor door brand getroffen bakker en dierenwinkel 28 sep, 19:52
PREMIUM
Afbeelding
Eigenaren Firma Haalboom zien pensioen in rook opgaan: ‘Gelukkig hebben we elkaar nog’ 28 sep, 13:23
Afbeelding
Binnenkort werkzaamheden voor bosomvorming in de Kaapse Bossen 27 sep, 12:25