Afbeelding
Suzanne Heikoop

Rouw op de werkvloer; werken met verlies

13 september 2021 om 09:02 Het laatste afscheid

Na het verliezen van een dierbare staat het leven op zijn kop. In de eerste periode is er geen tijd voor rouw omdat er veel geregeld moet worden, na de begrafenis raast het ‘gewone leven’ weer door. Om rouwend aan een nieuwe situatie te wennen én het ritme van de oude situatie weer op te pakken, voelt voor rouwdragers vaak als een onmogelijke spagaat. Rouw en werk, gaat dat samen?

Bij een geboorte is het vanzelfsprekend dat beide ouders verlof krijgen om te herstellen en te wennen aan het nieuwe leven. Verlof na overlijden is niet wettelijk geregeld en valt daarom onder ‘bijzonder verlof’. Hierover kunnen afspraken staan in de cao, arbeidsovereenkomst of het bedrijfsreglement. Meestal komt dit erop neer dat nabestaanden een paar dagen na de uitvaart al weer op de werkvloer staan. 

PRESTATIEMAATSCHAPPIJ Nederland kent een prestatiemaatschappij; we zijn gericht op succes en winst. De dood is verlies en dat past niet in het ideaalbeeld. Daarom wordt er ook weinig aandacht aan geschonken; we moeten door met werken en verlies hoort in de privétijd. Veel werkgevers hebben moeite met dit zware onderwerp en zien het als winst als de werkzaamheden snel hervat worden. Het kan de rouwdragende namelijk ook helpen om het oude ritme weer te hervatten. Vaak zit de winst echter juist in de aandacht voor rouw. Rouwen heeft invloed op het verstand, het gevoel én het lichaam. Bij slechte verwerking kunnen er daarom naast psychische klachten ook lichamelijke klachten ontstaan. Uit de enquête van Landelijk Steunpunt Rouw blijkt dat 40 procent van de nabestaanden, na weer aan het werk te zijn geweest, zich ziek meldt. Dit verzuim wordt vaak weggeschreven onder ‘burn-out’, maar hebben rouw als grondslag. Daardoor kan rouw voor werkgevers een flinke kostenpost vormen, die voorkomen kan worden als er vanaf het verlies al aandacht aan geschonken wordt.   

OPRECHTE BELANGSTELLING Die aandacht hoeft niet veel van werkgevers te vragen. Het draait om communicatie; wat heeft de werknemer nodig en hoe kan de werkgever daarop inspelen? Maak als werkgever geen aannames, maar ga in gesprek met oprechte belangstelling, bied hulp waar nodig, geef ruimte en wees duidelijk over wat er ondanks het verlies verwacht wordt. Blijf communiceren, verlies is meestal niet met een half jaar verwerkt. Ook kan verlies invloed hebben op het hele team, kijk daarom ook naar de behoeften van de collega’s. Het bespreekbaar maken van verlies kan voor het hele bedrijf een belangrijke bijdrage zijn voor de verwerking.

Het opstellen van een rouwprotocol geeft duidelijkheid voor het hele bedrijf. Er zijn veel instanties en ondernemers die hiermee kunnen helpen.

Bronnen:

Steun bij verlies

peoplebusiness

advertentie
advertentie